Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är nyfikenhetsvandring 48Skriv ut vandringen

Kära Pingstvän!

Jag förmodar att du blivit en sådan nu. En mycket kär vän av Pingstens budskap. Och därför gläder du dig över att få fördjupa dig i detta. Vi har sett framtidsvisionerna i Gamla Testamentet (Vandring 43). Vi har hört hur Lukas spelar preludium i A:dur (vandring 44). Vi träffade då folk som stod på tröskeln mellan Gamla och Nya Testamentet. Vi har gripits av förväntningarna som de hade. Vi har sett hur den första framtidsvisionen blev uppfylld, då Anden kom över Jesus Messias, den nye kungen (vandring 45). På vandring 46 förberedde oss Kungen på hur vi kan få ta emot Anden. Den förra vandringen - vandring 47 - lät oss vara med om ett härligt Pingstmöte i Jerusalem. Anden kom över alla. Det var den andra framtidsvisionen. Och denna gång skall vi se hur detta för människor samman i ett nytt förbund. Den tredje framtidsvisionen är på väg att landa.

För att den röda tråden inte skall trassla in sig på ditt "hjärnkontor" gör vi en repetition av de elva vandringarna om DEN HELIGE ANDE:

Vandring 39
Vandring 40
Vandring 41
Vandring 42
Vandring 43
Vandring 44
Vandring 45
Vandring 46
Vandring 47
Vandring 48
Vandring 49

Den helige Ande I:
Den helige Ande II:
Den helige Ande III:
Den helige Ande IV:
Den helige Ande V:
Den helige Ande VI:
Den helige Ande VII:
Den helige Ande VIII:
Den helige Ande IX:
Den helige Ande X:
Den helige Ande XI:

Anden och Vi 
den apostoliska trosbekännelsen
den nicenska trosbekännelsen
pärldykning i Gamla Testamentet
Gamla Testamentets framtidsvisioner
Preludium i A:dur. Lukas spelar up
Anden över en ny kung
Kungen förbereder alla för Anden
Alla får Anden på ett härligt pingstmöte
Alla leds av Anden i ett nytt förbund
Låt er uppfyllas av Anden

Sedan fortsätter vi med en helig allmännelig kyrka …….

Därför startar vi nu tillsammans med Petrus i Apostlagärningarna 2:22-47 den fyrtioåttonde vandringen.

Välkommen med säger
önskar
Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.


Vi skriver med stora bokstäver:
DEN HELIGE ANDE

På denna vandring 48 där vi nu går in i Apostlagärningarna kapitel 2:22-47 skall vi få se hur Petrus leder oss steg för steg in i det nya förbundet. Det han säger mynnar ut i dopet som binder oss samman med Jesus och med varandra. Vi blir Guds folk, vi blir Kyrka. Det som händer med oss uttrycker Paulus så här i 1 Kor 12:13

I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.

De sex stegen:
  1. Jesus har segrat över döden, V 22-24
  2. Jesus har blivit upphöjd
  3. Lyssna in vad som hänt!!!
  4. Omvändelse!
  5. Från Jesus kommer två gåvor
  6. Gå in i förbundet
Klicka här för att påbörja nyfikenhetsupptäcktsvandringen...

[an error occurred while processing this directive]