Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 49Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

4. Den helige Ande fyller vår inre bägare

Vi har inom oss en emotionell bägare. Vi kallar den ibland för hjärtat. När den börjar bli tom mal det tomgång i oss. Vi försöker pressa fram kärlek. Men det vi tycker är jobbigt att göra, det gör den helige Ande med glädje.
Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss (Rom 5:5). Anden ser till att vår inre bägare blir fylld till bredden av Guds kärlek. Han uppfyller vad Jesus sagt: Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd (Joh 10:10).

Det är tydligen viktigt vad som händer med oss inuti och vad vi tillåter komma in i vårt inre. Man kan fylla sig med en fylla. Men om man berusar sig med vin, vad händer då? Därav kommer ett oskickligt leverne, säger 1917 års översättning av Ef. 5:18. Det leder till ett liv i laster, säger Folkbibeln. Det blir tygellöshet, säger Giertz. Och X2000 vet att då börjar lastbarheten. Med andra ord: Det blir oreda på hjärnkontoret. Alkoholen styr mig nedåt. Den avmänskligar mig. Jag tappar självkontrollen. Bär mig åt som ett djur. Jag blir full av det som är fult. Jag styrs av "anden i flaskan" i stället för av Guds helige Ande.
Guds Ande däremot hjälper oss till den Andens frukt som heter självbehärskning (Gal 5:23). Under inflytande av Anden tappar vi inte kontrollen. Den helige Ande stimulerar både tankar, förstånd, hjärta och vilja. Den helige Ande gör mig mer mänsklig därför att han formar mig efter Jesu bild och gör mig lik Jesus., han som var den sanna, äkta, friska människan. Därför:

Låt er uppfyllas av Anden
Verbet står i passivum. Det är inte du och jag som skall fylla oss. Vi skall inte försöka pumpa upp våra känslor. Jag tror, jag tror, jag tror ...Att uppfyllas av Anden är något som sker med oss. Den helige Ande älskar att få göra det. Men han tvingar sig inte på oss. Han är en gentleman. Han vill att vi ska säga vårt JA. Låt er ...Låt er fyllas med allt det som den helige Ande vill ge av renhet, kärlek, tro, liv, kraft och glädje.

Låt er uppfyllas av Anden
Verbet står i presens. Det grekiska presens anger att det är något som ständigt sker. Håll på med att låta er fyllas. Det är inte en dramatisk erfarenhet en gång. Det är något som upprepas ständigt. Varje dag.

Låt er uppfyllas av Anden
Verbet står i pluralis. Låt er .....Det är en påminnelse om att vi tillsammans behöver komma inför Herren och uppmuntra och hjälpa varandra att ta emot det liv i överflöd som han har lovat att ge (Joh 10:10). Han ger det till oss. Inte bara till mig. Det som händer med oss tillsammans påverkar hela vår vardag.

Låt er uppfyllas av Anden
Gör det! Säg JA till det.

5. Den helige Ande ropar

[an error occurred while processing this directive]