Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 49Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

6. Den helige Ande viskar

Efter elden hördes ljudet av en svag susning
(1 Kung 19:12)

En svag susning. En stilla viskning. Vad viskar han? Det måste vara kärleksord. Han talar in Jesu kärlek i oss. Vid nattvardsbordet får vi höra pulsslagen från Guds Fadershjärta: För Dig! För dig! Här får vi svar på den fråga som är så grundläggande för oss alla: Är jag älskad! Är det någon som bryr sig om mig? Betyder jag något för någon? Kristi kropp FÖR DIG! Kristi blod FÖR DIG!

Den helige Ande för också lågmälda samtal med vår inre människa. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn (Rom 8:16). Anden hjälper oss att resa oss ur lågvärdeskänslor och inse att vi för Jesu skull är kungabarn!! Dessa lågmälda samtal förs i vår ande, i vårt innersta kärleksrum. Anden hjälper oss att leva det fördolda livet med Kristus i Gud (Kol 3:3).

7. Den helige Ande hjälper oss i vår svaghet

[an error occurred while processing this directive]