Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 49Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

7. Den helige Ande hjälper oss i vår svaghet

Det är Paulus som säger så (Rom 8:26). Det ligger djup erfarenhet bakom hans ord. Han förnimmer Hjälparens närvaro just i svagheten. Samma erfarenhet hade de första kristna. Mitt i svåra förföljelser, hände detta: Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige Ande (Apg 13:50-52). Den helige Andes liv lyste tydligen som allra starkast i mörkret.

Det finns ett område, där vi blir förvånade över att höra hur Paulus erkänner sin svaghet och det är när det gäller bönen. Vi tycker att han hade ett så rikt böneliv. Han bad ständigt. Vilken förebedjare han var! (Se Fil 1:3, Kol 1:3,9 ff). Men Paulus talar om sin svaghet just i bönen. Och där kan vi känna igen oss. Det går så trögt. Vi känner oss så splittrade. Grips ibland av "bönförlamning". Men Paulus skriver till oss om detta: Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord (Rom 8:26).

Sucka inte över din svaghet. Tala med den helige Ande om det!

8. Den helige Ande proklamerar

[an error occurred while processing this directive]