Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 50Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

1. Anden och kyrkan

Trosbekännelsen säger oss att tron

inte bara rör Gud vår Fader, som har uppfunnit oss, 
inte bara Jesus Kristus, som segrat över ondska och djävulskap, 
inte bara den helige Ande, som vill vara vår mentor och vår motor.

Vi tror också på kyrkan:

Vi tror ock på den helige Ande, 
en helig allmännelig kyrka.

Bibeln binder samman Anden och kyrkan:

I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp,
vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria,
och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.

(1 Korintierbrevet 12:13)

Psalmboken sjunger om Anden och kyrkan:

Där inne Anden bor.
I lågor hit han sändes,
och gnistor av hans eld
i tusen själar tändes.
Han är i ordets ljus,
i sakramentens tröst,
av malmen bärs hans bud,
i psalmen hörs hans röst.

(Svenska Psalmboken 369:2)

2. Ordet kyrka

[an error occurred while processing this directive]