Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 50Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

3. Kyrkan är en

På vandring 39 talade vi en del om att "det vi är som kristna är vi tillsammans". Vi hör ihop, sa vi då,

som grenarna i vinstocken
som lemmarna i kroppen
som stenarna i det andliga huset.

Låt oss stanna till och tänka till på detta en stund.

Se på grenarna i vinstocken.
Andas in friskheten, skönheten, glädjen. Bliv kvar där. Dröj där. Stanna. Smaka på frukten. Se dig själv som en vacker gren i vinstocken. Vi hör ihop med Jesus och med varandra som grenarna i vinstocken.

Grenarna är många, trädet är ett,
trädet - Jesus Kristus,
grenarna är många, trädet är ett,
vi är ett i honom.

(Svensk Psalm 61:2)

Se på kroppen och dess lemmar.
Vi hör ihop som lemmarna i kroppen. Jesus är huvudet för sin kropp. Vi är lemmarna. Precis som lemmarna i en kropp hör ihop och samarbetar med varandra, hör vi ihop. Vi är döpta till att leva i en rik gemenskap med varandra och med Jesus.
Se på dig själv och säg: Jag är en lem i Kristi kropp.
Se på andra och säg: Du och jag är en lemmar i Kristi kropp. Vi är handikappade utan varandra.

Lemmarna är många, kroppen är en,
Jesu Kristi kyrka,
Lemmarna är många, kroppen är en,
vi är ett i honom.

(Svensk Psalm 61:5)

Se på stenarna i det andliga huset.
Vi är sammanfogade med varandra som stenar i det andliga huset.

Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud, och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus .
(1 Petrus brev 2:4-5)

Jesus är den levande stenen, klippan i våra liv, den fasta grunden. Det händer något med oss tillsammans när vi kommer till honom. Vi blir levande stenar i ett andligt hus.

Se på dig själv och säg: Jesus kan göra något av mig, gamla stenbumling.

Se på andra och säg: Vad spännande det är att se på dem med Jesu möjligheter.

Sin enda grund har Kyrkan 
i Kristus, Frälsaren.
Hon är hans egen byggnad, 
den nya skapelsen.
I världen som han löste 
från mörkret med sitt blod,
Blev hon den brud han krönte 
med evangelii ord.

(Svensk Psalm 57:1)

Tillsammans är vi Kyrkans folk.
Vi utsätter oss för himmelrikets livsström. Den driver oss framåt. Den får oss att gnola på "tonen från himlen". "Skön är själarnas pilgrimsgång. Genom de fagra riken på jorden går vi till paradis med sång". (Svensk Psalm 297:1).

Saligt är det folk 
som vet vad jubel är, 
de som vandrar 
i ditt ansiktes ljus
(Psalt 89:16 )

Vi tror på en kyrka. 
Det samfund vi tillhör är en del av den stora världsvida kyrkan. Tillsammans med miljarder kristna är vi Kyrkans folk som hör ihop med Herren Kristus och med varandra.

Fast spridd i många länder 
är kyrkan endast en
och har en enda Herre 
och en bekännelse.
Av vatten född och Ande 
till ett och samma hopp
hon går till löfteslandet 
med samma resekost

(Svensk Psalm 57:2)

4. Kyrkan är en men kyrkorna är allt för många

[an error occurred while processing this directive]