Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 50Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

5. Kyrkan är helig

När Jesus samlade de tolv omkring sig kan vi tycka att det var lite väl våghalsigt av honom. De var så olika. Personkemin stämde inte. Där fanns impulsiva och blyga. Där fanns häftiga och där fanns tvivlare. Där fanns högerkapitalister och där fanns vänsterextremister. Alla var de sådana som i vanliga sammanhang inte kunde vistas i samma rum, se varandra i ögonen och räcka varandra handen. (Vi porträtterade dem på vandring 16 ). Men det som tydligen svetsade samman dem var Jesu kärlek och omsorg.

När Jesus vandrade omkring var det också många andra som drogs till honom och slår följe med honom. Det är skräpfolket, fattiga småbönder och fiskare, från Galiléen. De är sådana som ser på sig själva som misslyckade, värdelösa, odugliga och utan alla resurser. De är alla fattiga, små, utblottade. Materiellt sett har de det svårt. De är ekonomiskt fattiga. Men de är också fattiga i anden. Det betyder att de inte har något eget att förtrösta på. De är hjälplösa och måste helt söka sin hjälp hos Herren. De rika föraktar dem. De starka ser ned på dem. Om dessa som andra skulle säga: Stackars de, om dem säger Jesus: Saliga de.

det som världen ser ner på, det som ringaktas,
ja, det som inte finns till,
just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. 

(1 Kor. 1:28)

Gud utväljer skräpfolket. Han gör dem till Kyrkans folk. De får gå ut i hela världen tillsammans med Jesus och förkunna Guds kärlek.

När Paulus skriver brev till de olika församlingarna kallar han människorna där för de heliga. (Se Rom 1:7, 1 Kor 1:2, 2 Kor 1:1, Ef 1:1, Fil 1:1, Kol 1:2). Vi skulle blivit förvånade om Paulus skrivit till vår församling: Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i X stad. Vi hade kanske inte blivit förvånade om han skrivit:

Från Paulus till syndarna i Resteröd
(min församling)

Kyrkan är helig, därför att Gud är helig, helig, helig. Kyrkan är helig därför att Kristus är helig. Kyrkan är helig därför att Anden är den helige Ande.

När människor i Bibeln kallas för heliga betyder inte det att de är perfekta eller syndfria. Den heliga kyrkan är en syndarekyrka. Kyrkan är inte en utställningslokal för färdiga föremål.

Men syndarna får kallelsen att leva tillsammans med den Helige för att renas, helas, upprättas. Kyrkan är till för dem som vet att de behöver ta emot helande krafter från Herren Kristus.

6. Kyrkan är den helige Andes reparationsverkstad

[an error occurred while processing this directive]