Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 50Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

6. Kyrkan är den helige Andes reparationsverkstad

In i den verkstaden tar han skräpfolket och låter dem få häpna över hur han kan göra något fint och riktigt av deras liv. Där arbetar den helige Ande med oss genom sina verktyg som är NÅDEMEDLEN. De är medlen genom vilka Guds nåd och Guds helande, friska krafter strömmar in i oss. Skräpfolket blir Kyrkans folk. Den helige Ande leder oss in mot tillvarons centrum - Jesu kors. Vid Jesu kors hittar vi varandra. Vi är alla olika. Men vi är alla lika älskade.

Nådemedlen är
GUDS ORD, DOPET OCH NATTVARDEN

GUDS ORD ger läkedom ty, säger Herren, mina ord är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp (Ordspr 4:20-22).

DOPET ger läkedom ty genom dopet kommer vi in i det HELANDE kraftfält som heter i Kristus (Rom 6:3).

NATTVARDEN ger läkedom ty i den får vi ta emot "den hälsodryck som blir vårt eviga liv" (Se svensk Psalm 258:6).

Det verk som den helige Ande utför i sin reparationsverkstad brukar vi kallar HELGELSEN. Han gör mig hel. Det innebär att jag som är trasig och trött och falsk och syndig blir hel och frisk och riktig.

Nådemedlen pekar på Korset där Jesus dog och uppstod för vår skull. Genom hans sår blir vi helade (Jesaja 53:5 och 1 Petrus 2:24).

7. Kyrkan är allmännelig

[an error occurred while processing this directive]