Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 50Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

7. Kyrkan är allmännelig

Talar vi grekiska med varandra, säger vi att kyrkan är "katolsk". Katolikós = det som angår helheten. Ordet allmännelig öppnar våra ögon utåt. Vi tillhör den världsvida kyrkan. Vi hittar syskon och kusiner och andliga släktingar lite varstans på det klot vi snurrar runt på.

I Efesierbrevet 1:22-23 kommer Paulus med en märklig beskrivning av kyrkan. Han säger att Gud gav Kristus åt församlingen, kyrkan

som är hans kropp,
fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Kristus är i kyrkan!
Därför är kyrkan, Kristi kropp, uppfylld av Kristus. All den himmelska världens andliga välsignelse finns här genom Ordet och Sakramenten. I Kyrkan finns ALLT som behövs för att ALLA skall bli frälsta.

Kristus är i kyrkan!
Mitt inne i kyrkan står Herren Kristus och ger sin marschorder:
Gå ut och gör ALLA folk till lärjungar! (Matt 28:19).
Det finns en rörelse utåt i kyrkan. 
Kyrkan är Guds folk på vandring ut mot nya folk och mot nya generationer. Och mot det himmelska målet. "Genom de fagra riken på jorden går vi till paradis med sång".

Kristus är i kyrkan!
Till var och en säger han:

Kom till mig, ALLA ni som arbetar och bär
på tunga bördor, så skall jag ge er vila.
(Matt 11:28)
Jag har fått ALL makt i himlen och på jorden.
(Matt 28:18)
Drick ALLA av den .
(Matt 26:27)
Jag är med er ALLA dagar .
(Matt 28: 20)
Mitt barn, du är ALLTID hos mig, 
och ALLT mitt är ditt
(Lukas 15:31)
Gud har makt att låta ALL nåd överflöda till er,
Så att ni ALLTID och under ALLA förhållanden 
har nog av ALLTING 
och kan ge I ÖVERFLÖD till varje gott verk.
(2 Kor 9:8)

Skräpfolket blir till Kyrkans folk när Herren Kristus med sin Ande får ta hand om oss, fostra oss och leda oss. Men vill vi inte låta oss förvandlas och förnyas blir det bara skräp av oss. Inget spännande händer. Bara våra egna krampaktiga duktigheter finns kvar.

Reflektion, vandring 50 och en skafferipärla

[an error occurred while processing this directive]