Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 50Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

Reflektion över vandring 50 och en pärla

I Nya Testamentet finns många exempel på hur Guds Ande får församlingar att stanna till och tänka efter vad Anden idag säger till församlingarna. I Skafferiet finns en sådan uppgörelse som Gud har. Tryck på Vad Anden säger till församlingarna

På nästa vandring fortsätter vi att se hur Herren fortsätter att få oss att fortsätta genom att dra oss in i fortsättningen som heter de heligas samfund.

Samtala med dig själv och/eller med någon annan:
(Sänd gärna in dina/era reflektioner till oss)

   1. Hur binder trosbekännelsen, Bibeln, psalmboken ihop Anden och Kyrkan?
   2. Vad betyder ordet Kyrka? Hur använder vi ordet kyrka i olika betydelser.
    Vad menar trosbekännelsen när den säger: Vi tro ock på en helig allmännelig kyrka?
   3. Vilka tre bilder används här av att kyrkan är en? Smaka på varje bild.
   4. Varför är vi så splittrade? Vad gör vi åt det?
   5. Vad menas med att kyrkan är helig? Beskriv de heliga i Nya Testamentet.
   6. Vilka är den helige Andes verktyg i reparationsverkstaden? 
    Känn på läkedomen som de förmedlar.
   7. Vad menas med ordet Allmännelig?
Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.

[an error occurred while processing this directive]