Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är nyfikenhetsvandring 52Skriv ut vandringen

Kära alla heliga på nätet!

Du kan de heligas Samfund på vänster hands fem fingrar
(se vandring 51 ). Nu tittar vi först på lillfingret. Lillfingret påminner om Dopet. Vänd om och bli som barn. Starta på nytt. Hitta tillbaka till den första kärleken.
Vi har tidigare på vandring 47 och 48 berört Dopet. Målsättningen nu är att väcka längtan hos er efter att leva i dopet tillsammans med vårt dops Gud. Ty något hände i dopet. Vi lyftes in i ett kraftfält - i Kristus - för att också vi skall leva i ett nytt liv (Rom 6:4). Det finns många glada upptäckter här.
Jag är smärtsamt medveten om att en del av er som läser detta, tänker annorlunda om dopet än vad jag gör. Jag är döpt som barn. Och är mycket lycklig för mitt dop! När jag döptes hörde jag då till en av dessa små som tror på mig, som Jesus uttrycker det (Matt 18:6). Gud grep in i mitt liv långt innan jag hunnit göra några duktigheter. Tonvikten för mig ligger i vad Gud har gjort i dopet. Han frälste mig från mörkrets välde och förde in mig i sin älskade Sons rike (Kol 1:13).
Vad Gud har gjort för mig har jag gång på gång tagit emot i tro. Jag har lärt mig säga JA till mitt dops Gud. Jag har lärt mig att leva i hans älskade Sons rike. De som ser på samma sätt som jag på dopet brukar använda uttrycket att leva i sitt dop. Temat för denna vandring är just så: Kyrkans folk lever i sitt dop. Ordet Kyrka betyder "det som hör Herren till". Kyrkans folk är de som hör ihop med Herren Kristus. De har kommit in i hans gemenskap genom dopet. I den gemenskapen vill de vara. Kyrkans folk lever i sitt dop.
Syftet med denna vandring är att den som inte är döpt skall få en längtan efter dopet och att den som är döpt som barn eller döpt senare i livet eller döpt både som barn och vuxen skall få upptäcka vad det innebär att få leva i sitt dop i gemenskap med vårt dops Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande. Gud har sagt sitt JA till oss i dopet. Vi säger varje dag vårt JA till vårt dops Gud.

Detta skrevs den 19 april år 2001 som är min dopdag. När är din?

Välkommen in på denna dopnyfikenhetsupptäcktsvandring.
Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.


Innan vi vandrar iväg på denna 52:a vandring ittar vi först på de sju vandringar som Kyrkans folk gör i de heligas samfund.

de heligas samfund
Vandring 51 Kyrkans folk lever tillsammans
Vandring 52 Kyrkans folk lever i dopet
Vandring 53 Kyrkans folk lever av nattvardens hälsodryck
Vandring 54 Kyrkans folk lever i bön
Vandring 55 Kyrkans folk lever av Ordet
Vandring 56 Kyrkans folk lever för att bära frukt
Vandring 57 Kyrkans folk lever av himmelska gåvor

Vi skriver med stora bokstäver:
EN HELIG ALLMÄNNELIG KYRKA

Tre delar hittar vi på denna vandring 52. Vi hittar dem i Jesu marschorder till Kyrkans folk
(se Matteus 28:18-20).

Alla folk skall göras till Jesu lärjungar genom dopet
och sedan lära sig att leva i sitt dop.

1. Döp dem i Faderns namn:

 1. Vattenstämpelns hemlighet
 2. I någons namn
 3. Faderns högra hand
 4. Faderns vänstra hand
 5. Dopet hjälper dig att hitta en ny, lycklig barndom!

2. Döp dem i Sonens namn:

 1. Bokstaven I
 2. Dopets kraftfält
 3. Den 19 april 1927
 4. Frälsningens kraftledning
 5. Strömbrytare och vattenkran
 6. Ny syn på dig själv

3. Döp dem i den helige Andes namn:

 1. Paulus sång om dopet
 2. Amen, Amen, det betyder: ja, ja, det skall så ske
Och så till sist: Reflektionen
Klicka här för att påbörja nyfikenhetsupptäcktsvandringen...

[an error occurred while processing this directive]