Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 52Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

1. Döp dem i Faderns namn
Tes: Ditt dops Gud är din Far och du är genom dopet hans barn.

1. Vattenstämpelns hemlighet
Om du tar fram din plånbok så upptäcker du att där finns "flera många" hundralappar. På sedeln ser du Carl von Linné, han som uppfann blommorna. Till vänster på sedeln finns ett tomrum. Vi kallar den för hundralappens vattenstämpel. När du håller upp vattenstämpeln i ljuset ser du också där en bild av Carl von Linné. Men du ser inte den bilden förrän du håller upp sedeln i ljuset.

I dopet fick vi också en vattenstämpel. Men i dopets vattenstämpel ser du en annan fader. Det är vår käre himmelske Fader. Du ser hans bild när du kommer inför Honom och håller upp ditt dop i ljuset. Då ser du hur Han sträcker ned sina två händer. Mose upptäckte den bilden och han säger: En tillflykt är han urtidens Gud, och härnere råder hans eviga armar (5 Mos 33:27).
Det betyder att han som är urtidens Gud och som ville den här världen, han som uppfann människan och gjorde något så vackert som blommor och fåglar och något så roligt som hundvalpar och kattungar och något så nervkittlande som spindlar och myggor, han bryr sig om oss. Här nere råder hans eviga armar. Han är en tillflykt. Refug heter det på franska. Han är refugen, där vi kan lugna ner oss och tänka till, medan livet runt omkring stressar och jagar och jäktar och vi väntar på "krafthuset" som för oss vidare.

Urtidens Gud är också nutidens Gud. Han fortsätter att sträcka ned sina armar mot oss. Han är engagerad i vår problematik. När man under den första kristna tiden undrade över Guds treenighet fick de inte ett svar som plågade deras hjärnor utan som gav direkttröst till deras hjärtan. Man sade: Vår himmelske Fader sträcker ned mot oss sina två händer, Sonen och den helige Ande. Han tar tag i oss, drar oss ur de hjulspår vi fastnat i, lyfter oss upp i sin fadersfamn, så nära sig, att vi kan höra pulsslagen från hans fadershjärta: För dig! För dig!

2. I någons namn
Första gången Fadern sträckte ned sina två händer mot oss var i dopet. Vi är döpta i Faderns och Sonen och den helige Andes namn. "I någons namn" är en affärsteknisk term, som betyder att någon tar över. När jag skriver under mitt namn på din miljonskuld, då tar jag över skulden. Du får det bra och kan andas ut och börja leva (jag själv går förstås i konkurs, men vad gör jag inte för dig?) Något av detta händer när Fadern och Sonen och den helige Ande får ta över i våra liv. Bördorna lyfts av. Vi kan andas ut. Vi hittar kärleksförhållandet. Låt oss därför hålla upp vårt dop i ljuset, hitta nya hemligheter och stanna i tillbedjan. I dopet sträcker Fadern ned sina två händer mot oss. Att leva i sitt dop är att gång på gång ta emot hjälpen från dessa två händer.

3. Faderns högra hand
Först sträcker Fadern ned den högra handen, Sonen, Jesus. Han invigs till sin frälsargärning i dopet i Jordan. Jordan ligger 400 meter under havsytans nivå. Jordan är jordens lägsta punkt. Ingen människa på jorden kan ha sjunkit så djupt att inte Jesus, Sonen, är nedanför. Nedifrån griper han in och lyfter av kravklippan som tynger ned oss. Han var ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt (Gal 4:4-5). Han lyfter av klippan av alla måste och borde och skulle. Klippan är inte längre över oss. Klippan är under oss, Golgata klippa. Vi blir söner i Sonen. Slaven blir kungabarn.

4. Faderns vänstra hand
Men för att detta inte bara skall bli en teori som hamnar på "hjärnkontoret" gör Fadern något med våra hjärtan. Han låter sin vänstra hand - den helige Ande - göra något märkligt där. Eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: "Abba! Fader!" (Gal 4:6)
Den helige Ande hjälper oss till ett rikt inre liv.

5. Dopet hjälper dig att hitta en ny, lycklig barndom!
Kan du ana vad fantastiskt detta är? Din självbild restaureras. Du som gått där nedtryckt i skorna, dignande under kravklippan och tycker att du inte är någonting, inte duger och är alldeles värdelös, du upphöjes till prins eller prinsessa av Himmelriket. Slaven blir kungabarn. Vi blir söner i Sonen. Han gick in på världens slavmarknad och friköpte dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt (Gal 4:4-5).
Men också din gudsbild restaureras. Du som har haft fäder och mödrar och stöddiga ledare som skymt den himmelske Fadern för dig och gjort att ordet "fader" blivit alldeles stumt för dig, du får himmelsk hjälp att börja på nytt som barn. Den helige Ande börjar jollra inom dig: Abba! Fader! (Gal 4:6) Och när den helige Ande sätter i gång med detta rop får du själv stämma in och ropa. Vi har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!" (Rom 8:15).
Dopet hjälper dig att hitta en lycklig barndom! Du är Guds barn. Det är det du hittar när du lever i ditt dop.

Till de stora apostlarna sade Jesus: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket (Matteus 18:3). Till oss stora, stackars, små, prestationsgalna, lessna, trötta, uppgivna, krampfångade nutidskristna säger han samma sak. Vänd om och bli som barn! Vänd tillbaka till den första kärleken, den du fick av honom i dopet. Ta emot den, vila i den, andas in den kärleken. Lyssna i nattvarden in pulsslagen från Guds fadershjärta: För dig! För dig! Här får du svar på ditt livs grundfråga: Är jag älskad? Är det någon som bryr sig om mig? Han har i dopet sagt sitt JA till dig och du får idag säga ditt JA till honom.

Säg Nej 
till allt som vill hindra dig att vara Guds barn.
Säg JA 
till ditt dops Gud.

Ja, Fader, jag vill vara Ditt barn.
Tack för att Du gång på gång 
sträcker ned dina två händer mot mig.
Jag tackar Dig, mitt dops Gud,
Du som är min käre himmelske Fader,
för att du säger till mig:
Frukta inte, ty jag har befriat dig,
Jag har kallat dig vid ditt namn, du är min.
Ja, Fader, jag vill vara Ditt barn.

2. Döp dem i Sonens namn

[an error occurred while processing this directive]