Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 52Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

2. Döp dem i Sonens namn
Tes: Ditt dops Gud är din Frälsare, Jesus Kristus
och du är genom dopet kallad att följa honom

1. Bokstaven i
Bokstaven I är kristendomens viktigaste bokstav. Har du hittat den, så har du hittat något mycket väsentligt. Paulus älskar bokstaven i. Ett par hundra gånger har han uttryck som i Kristus, i Herren, Kristus i mig.

Han skriver så för att locka dig och mig in i detta kraftfält. Han vill hjälpa oss att hitta ut ur modlöshet och fördömelse och in i ett spännande liv hos Herren. Avsikten med vårt liv som kristna är att vi skall leva där.

Låt oss smaka på några sådana i-ord. Gläd er alltid i Herren (Fil 4:4). Inte kan man alltid vara glad? Det som händer mig, gör mig ofta ledsen. Omständigheterna drar mig neråt. Men Paulus vill inte lura dig att lägga dig till med ett ständigt dollargrin i ansiktet. Det han säger är att glädjen finns i det kraftfält som heter i Kristus. Sök dig in där. Där hittar du något som kan ersätta sucktonen. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Rom 8:1). Utanför Kristus finns mycket fördömelse. Jag kan ofta känna mig fördömd. Jag duger inte. Passar inte. Är värdelös. Förkastar mig själv. Det värsta är att så som jag säger om mig själv, så säger jag om andra. Jag anklagar. Jag betygsätter. Dömer ut. Fördömelsen blir en makt som styr mig. Men i kraftfältet Kristus tappar tydligen fördömelsen sin makt.

Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft (Ef 6:10). Det finns en plats där man kan få hjälp med svaghet och kraftlöshet. Var finns den platsen?

2. Dopets kraftfält
Fadern har inte bara sänt Jesus till oss. Han har också genom dopet placerat oss "i honom". Hur hittar vi in där? Du gör det då du hittar vad Fadern hittat på för dig. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. (1 Kor 1:30).

Det är precis som om Fadern bjuder oss att gå med honom på en upptäcktsfärd "i landet Kristus". Han pekar på allt fint och rikt som finns där. Han visar hur vi kan bli visa. Hur vi kan hitta en rätt färd genom livet. Hur vi kan bli hela och äkta och riktiga och fria. Jesus är vår vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Ty i kraftfältet möter du Jesus själv som säger om dem som kommer till honom: Jag har kommit för att de skall ha liv och liv i överflöd. (Joh 10:10)

3. Den 19 april 1927
Denna dag, på Olaus Petri dag, hände det något fantastiskt i mitt liv. Jag döptes in i Kristus. (När är din dopdag?) Jag blev en lem i Kristi kropp. Jag transplanterades in i hans kropp. Jag fick hans namn - jag blev en kristen. Var och en som är döpt kan titta på sig själv och säga: Dessa händer och fötter och öron och ögon är en del av Kristi kropp. Jag tillhör honom. Och det som hände med Kristus för två tusen år sedan, händer med varje lem som blivit intransplanterad i hans kropp. Were you there when they crucified my Lord? sjunger med stor inlevelse de amerikanska slavarna i en sång. Var du där, när de korsfäste min Herre? Ja, jag var med där. Alla döpta var med där. Ty Jesus tog inte bara synderna med sig på korset. Han tog också syndarna med sig dit. Vet ni inte det? frågar Paulus. Har ni inte läst brevet till svenskarna kapitel 6, vers 3 och 4? (Ja, jag skickade visst en kopia till romarna också, säger Paulus).

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus,
också har blivit döpta in i hans död?
Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom
för att också vi skall leva i ett nytt liv
så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.

(Rom 6:3-4 enligt Bibel 2000)

4. Frälsningens kraftledning
Vid Jordan invigdes Jesus till sin frälsargärning. Himmelen proklamerar hans uppdrag. Den helige Ande utrustar honom med kraft. Från Jordan går Jesus vidare uppfylld av den helig Ande (Läs Luk 3:21-22, 4:1). På vägen från Jordan går Jesus in i närkamp mot djävulen. Han kämpar mot allt det som vill förvränga och förstöra Guds mening med livet. Han vrider rätt det som gått snett därför att vi tagit det lätt med det som är rätt. När du läser om hur Jesus stannade till hos sjuka, slitna, trötta människor, och också hos dem som var stöddiga och självgoda, försök då upptäcka hur du finns med där någonstans i dessa skildringar. Jesus tar med dem och oss upp mot Golgata, som Jesus kallar ett dop. Han sänks ned i dödens dop. Jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat (Lukas 12:50). I detta dop till döden tar han med oss. Vi är med på Golgata. . Varje människoöde i alla tider tiderna igenom är med där. Han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens (1 Joh 2:2).

Från Golgata går det sedan en frälsningens kraftledning ut över världen, en ström av värme, liv och ljus. Denna kraftledning når dig i ditt dop. Det hände något i ditt dop. Du kopplades in på kraftnätet från Golgata. Allt det som hände där, blev ditt i dopet. Det är viktigt att du vet detta: Du är genom dopet inkopplad på Golgatanätet.

5. Strömbrytare och vattenkran
När ett hus byggs, kopplar man in det på det elektriska kraftnätet och på det kommunala vattenledningssystemet. När du sedan trycker på strömbrytaren kommer ljus, värme och kraft. När du vrider på kranen rinner rent, friskt vatten fram. Men bryr du dig sedan inte om elknapp och vattenkran blir det både mörkt och smutsigt för dig. Egentligen är detta mycket självklart, eller hur? Är du inkopplad på Golgatanätet måste du sedan koppla på. Ljus, värme och kraft och strömmar av levande vatten (Joh 7:37-39) bara väntar på dig.

Allt vad Jesus har att ge, får vi i dopet. Hans frälsning, hans rättfärdighet, hans kraft. Men du måste säga JA till det. Ta emot det. Ge ditt gensvar. Allt är inte färdigt med att jag är döpt. Det är nu det börjar: Livet med Jesus. I dopets kraftfält får jag lära mig att bli lärjunge, att vandra varje dag i hans efterföljd. Där inne i dopets kraftfält hittar jag strömbrytarna som kastar ljus över min vandring.

Bibeln,som ger mig ljusord in i mitt mörker.
Bordet,altarets bord, som hjälper mig att ta emot värmen och kraften från korset: Kristi kropp för dig utgiven! Kristi blod för dig utgjutet!
Bönen,som hjälper mig att leva i varm, personlig ljus-gemenskap med Jesus, min frälsare och Herre.
Bikten,själavården, som hjälper mig till helande när mina synder fått det att gå sönder för mig, så att ljuset och kraften inte når fram.

6. Ny syn på dig själv
Vad har du för syn på dig själv? En bedrövlig, egotrippad, fåfäng, vacker, ful, hopplös, trevlig, dum, klipsk människa? Vem har gett dig den synen? Människor omkring oss har ofta klistrat alla dessa etiketter på oss. Vi tror att vi är sådana. Det blir aldrig något riktigt med mig. Ingenting att göra åt. Går du på den lögnen? Säg nej till det onda! När Jesus kallar oss in i sin gemenskap och sitt kraftfält får vi lämna det gamla livet bakom oss. Säg yes till Jesus! Då får vi veta vad vi är i honom. Och jag får en ny syn på mig själv. Lyssna: Så skall ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud, i Kristus Jesus (Rom 6:11).

Och det som hände i dopet: du dog, blev begraven och uppstod med Jesus, det får du ta emot varje dag. Luther uttrycker detta så här:

Vad betyder detta dop i vatten?
Det betyder att den gamla människan i oss genom daglig ånger och bättring skall dränkas och dödas med alla synder och onda lustar och att en ny människa dagligen skall framträda och uppstå, som skall leva för evigt inför Gud i rättfärdighet och helighet.

I Kristus har jag dött bort från det gamla livet och den gamla fångenskapen och andra människors omdömen. Och nu lever jag för Gud. I ett nytt liv. Och ett rikt liv. Ett spännande liv.Jag får leva omsluten av Jesus och förlåten och älskad och får se mig själv som ett kungabarn. Ja, detta är att leva i sitt dop:

Säg NO till det ONDA. 
Säg YES till JESUS.

Jag vill säga mitt hjärtas JA till dig, Jesus Kristus,
som kan ta hand om mina gårdagar,
därför att Du är min Frälsare 
som dött för mig på korset
Jag tackar dig för att 
allt som hände på Golgata blev mitt i dopet
Jag vill säga mitt hjärtas JA till dig , Jesus Kristus.
som kan leda mig in i mina morgondagar
därför att Du är min Herre,
Jag tackar dig för att jag får leva i Din efterföljd

3. Döp dem i den helige Andes namn

[an error occurred while processing this directive]