Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 52Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

3. Döp dem i den helige Andes namn
Tes: Ditt dops Gud är den helige Ande och du får leva Andens liv.

1. Paulus sång om dopet
Vi hör den i brevet till Titus (3:4-6)

Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek
till människorna uppenbarades,
frälste han oss,
inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort,
utan på grund av sin barmhärtighet,
genom ett bad till ny födelse 
och förnyelse i den helige Ande,
som han rikligt utgöt över oss 
genom Jesus Kristus, vår Frälsare.

Om man om våren fångar upp solens strålar i ett förstoringsglas bränner det till. Guds kärleks sol har också sin brännpunkt. Guds godhet och kärlek fångas upp i vårt dop. När vi upptäcker vårt dop och säger JA till det, bränner det till. Vi får brinnande hjärtan. Gud gjorde detta innan han såg hur underbara och gulliga och snälla och skötsamma vi var. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort. Gud älskar dig därför att han älskar dig.

I dopets bad till ny födelse tändes det nya livet i oss. Kärlekens eld började brinna. Denna kärlekseld har det helige Ande lovat att underhålla. Vi är döpta i den helige Andes namn. Från och med dopet lovade den helige Ande att ställa upp för oss som vår hjälpare. Vi har fått Anden. Vi är döpta i Andens namn och vi är kallade att leva i en daglig förnyelse i den helige Ande. Vi är kallade att leva ett rikt liv. Paulus skriver att han rikligt utgöt över oss detta liv genom Jesus Kristus, vår Frälsare.

Man kan undra över hur dopet kan va så kraftigt och så verksamt och så rikt.
Luther svarar oss i Lilla Katekesen:

Vatten åstadkommer det förvisso icke, utan Guds ord, som är förbundet med vattnet, samt tron, som förtröstar på det med vattnet förenade ordet, ty utan Guds ord är det bara vatten och inget dop, men med Guds ord är det ett dop. Det betyder: Ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse i den helige Ande.

Det nya livet födes fram genom Guds levande ord som består (1 Petr 1:23). Det finns en skapande kraft i Guds ord. Detta ord är en oförgänglig säd (1 Petr 1:23).

Det finns två ord för säd i Nya Testamentet. Petrus använder ordet spora. (sporer - frön) Johannes använder ordet sperma (1 Joh 3:9). Det som skedde i dopet var att Gud lade ned livets spora i oss. Han lade ned livets sperma. Dopet är befruktningsögonblicket. Men det livets spora som vi fick i dopet måste växa upp. Det livets sperma vi fick i dopet måste förlösas och bli medvetet.

Vårt kristna liv startade i dopet. Dopet är som ett frö, ett sädeskorn, som lades ned i oss genom dopet. I detta frö är hela det kristna livet programmerat. Precis som ett vanligt frö är programmerat med rötter, stjälk, blad, blommor, frukt .. så är hela det kristna livet programmerat i dopet. Där finns gåvor, frukt, liv, glädje ..

Ett frö måste bäddas ned i jorden och vattnas. Dopets frö måste vattnas med bön. Gör vi det ser vi kärlekens under i våra liv. Vi är inte bara hänvisade till våra egna resurser och naturliga gåvor som vi fått som människor. Vi har Himmelrikets frö i oss. Vi är kallade att leva himmelrika redan här på jorden.

Vi är döpta i den helige Andes namn. Vi har fått Anden i dopet. Men Anden är en gentleman. Han tvingar inte sina gåvor och sitt rika liv på oss. Han väntar på vårt JA. Varje dag.

2. Amen, amen, det betyder: ja, ja, det skall ske så
Det är den käre Luther som säger så. Amen betyder JA! Amen, amen betyder JA! JA! Vi säger inte så ofta Amen. Vi säger hellre: Men ... Jag skulle gärna vilja, men ...

Fadern själv säger sitt JA till oss. Han säger Amen. Och Faderns Amen heter Jesus. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära (2 Kor 1:20).

Ordet "men" är nyckeln som låser till om oss och gör oss ängsliga och handlingsförlamade. Ordet Amen är nyckeln som öppnar för lovsång, tillbedjan och jubel. Lägg märke till hur lovsångsorden bara hopar sig efter varandra. 
Alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena, och föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade:

Amen.
Lovet och priset,
visheten och tacksägelsen,
äran, makten och väldet
tillhör vår Gud
i evigheternas evigheter.
Amen.

(Joh Upp 7:11-12)

Jag tackar Dig, Du mitt dops Gud,
Du som är helig Ande och Hjälpare,
som ger liv åt det som är dött
och kraft åt det som är svagt,
jag tackar Dig för Din närvaro hos mig
alltifrån mitt dop.
Ja, helige Ande,
jag vill säga mitt hjärtas JA till Dig 
och vara beroende av Din hjälp
så att jag kan växa och mogna i min tro,
Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.
Och så reflektionen

[an error occurred while processing this directive]