Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är nyfikenhetsvandring 53Skriv ut vandringen

Kära Kyrkans folk!
Kära bror och syster!

Du kan de heligas Samfund på vänstra handens fem fingrar. Vi har nu kommit till ringfingret. Det påminner oss om nattvardens bröllopsmåltid. Jesus är brudgummen. Vi tillsammans är bruden. I nattvarden förenas vi med honom i en innerlig kärlek. 
Vi fortsätter nu våra vandringar för att se hur Kyrkans folk lever för att bevara det liv vi fått. Denna gång är temat: Kyrkans folk lever av nattvardens hälsodryck. Den danske psalmdiktaren Grundtvig talar i svensk Psalm 258:6 om nattvarden som en hälsodryck.

O kärlek, som har
en sprudlande källa av liv för envar,
du fyller, i kraft av vår Frälsares ord,
välsignelsens kalk på hans heliga bord.
Din hälsodryck bjud oss härnere
och bliv vårt eviga liv.

Nattvarden är en hälsodryck. När vi går till nattvarden får vi först lägga av oss allt det som gjort oss smutsiga och sjuka. Synden bekänns, allt det som drar oss neråt och gör att vi har svårt att orka med. När vi sedan hör orden om att "Kristi kropp är för dig utgiven" och "Kristi blod är för dig utgjutet" är detta ord som är liv för envar som finner dem och läkedom för hela hans kropp (Ordspr 4:22). De friska krafterna når in i oss! Den himmelska kärleken når in i oss. Vi - bruden - förenas med brudgummen, Jesus, i en innerlig gemenskap.
Välkommen till bröllopsfesten! Där får vi hälsodrycken!

hälsar er
Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.


Innan vi vandrar iväg på denna 53:dje vandring tittar vi först på de sju vandringar som Kyrkans folk gör i de heligas samfund.

de heligas samfund
Vandring 51 Kyrkans folk lever tillsammans
Vandring 52 Kyrkans folk lever i dopet
Vandring 53 Kyrkans folk lever av nattvardens hälsodryck
Vandring 54 Kyrkans folk lever i bön
Vandring 55 Kyrkans folk lever av Ordet
Vandring 56 Kyrkans folk lever för att bära frukt
Vandring 57 Kyrkans folk lever av himmelska gåvor

Vi skriver med stora bokstäver:
EN HELIG ALLMÄNNELIG KYRKA

På denna vandring 53 går vi in i nattvardens friska liv
med hjälp av Anders Frostenssons psalm 393.

Vers 1:
Vers 2:
Vers 3:
Vers 4:
Vers 5:

Och så till sist: Reflektionen

Klicka här för att påbörja nyfikenhetsupptäcktsvandringen...

[an error occurred while processing this directive]