Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 53Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

Psalm 393, vers 1.Du öppnar, o evige Fader,
i Kristus din famn
mot dem som församlats
i längtan och bön i ditt namn

När vi kommer till Nattvardens måltid kommer vi in i det kraftfält som heter i Kristus. Genom dopet har vi förts in dit och fötts in dit. Döpelseförbundet gör oss delaktiga i det nya förbundets måltid.

Det händer mycket vid en nattvardsgång. Först och främst anar vi att Himmelen är närvarande här. Du öppnar, o evige Fader, i Kristus din famn. Gud är här. Änglarna är här. Hela den himmelska härskaran är här. Herrens trogna i alla tider är här. Vi anar sången inför Guds tron.

Helig, helig, helig
är Herren Sebaot,
hela jorden är full av hans härlighet.

(Jesaja 6:3)

Gud är här. Han är helig, helig, helig. Han är hel. Full av godhet, kärlek, friskhet, skönhet. Men jag - jag är halv, trasig, smutsig ...

Det underliga är att Gud, trots att vi är sådana som vi är, ändå öppnar sin fadersfamn emot oss. Han gör det som han gjorde första gången i dopet, då han sträckte ned sina två händer, Sonen och den helige Ande, och lyfte oss upp i sin famn. Han gör detta på ett så påtagligt sätt i varje nattvardsgång. Han drar oss ur det vi sitter fast i och lyfter oss in i sin kärleks famn. Där kan vi höra orden För dig! För dig! När vi hör de orden, hör vi pulsslagen från Guds fadershjärta. De sägs till varje nattvardsgäst för att varje nattvardsgäst skall förstå att just hon är älskad, dyrbar, viktig för Gud. Vi behöver detta för att inte gå förlorade i denna världen.

När vi är där med Jesus i nattvarden är vi också tillsammans med alla dem som han firade måltid med när han vandrade omkring här på jorden. Vi ser honom bland tullindrivare och Galiléens skräpfolk, bland syndare och dåligt folk av olika slag. Jesus älskar dessa dåliga människor så mycket att han vill rädda dem från de synder de sitter fast i. Jesus är inte syndens vän. Men han är syndares vän. Han rättfärdiggör inte synden. Han rättfärdiggör syndaren.

Att Jesus tar sig an sådant folk retar många. De rynkar sin fromma näsor och slungar ut ett hånfullt ord om Jesus: Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem (Lukas 15:2).

Detta är en god beskrivning av vad som sker vid varje nattvardsgång. Nattvarden är en måltid för syndare. Jesus som är syndares vän möter dem där som syndares räddare.

Guds fadersfamn öppnar sig
mot dem som församlats i längtan och bön i ditt namn.
Denna bön och längtan och förväntan
kan du kanske uttrycka med Psaltaren 42:2-3,6

Som hjorten trängtar efter vattenbäckar,
så trängtar min själ efter dig, o Gud.
Min själ törstar efter Gud,
efter den levande Guden.

Varför är du så bedrövad, min själ,
och så orolig i mig?
Sätt ditt hopp till Gud.
Jag skall åter få tacka honom.

Vers 2

[an error occurred while processing this directive]