Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 53Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

Psalm 393, vers 4.Till ett med de trogna,
som nu i din härlighet bo,
i samma bekännelse,
samma tillbedjan och tro.

Altarringen där vi böjer knä är egentligen ingen ring. I alla fall ser vi bara halva ringen. Den andra halvan finns. Men den är osynlig för våra ögon. Men ibland kan det förunnas oss att få se det osynliga. Vi får se hur en stor skara som ingen kan räkna finns vid den andra halvan. Där är helgon och martyrer. Där är Herrens trogna i alla tider, våra fromma fäder och mödrar, ja alla dem som tagit emot den hand som Jesus sträckte ut till dem och lät sig ledas av Honom in i den himmelska nattvardssalen. Vi gläder oss över att få fira nattvard tillsammans med de trogna, som nu i din härlighet bo.

Den heliga nattvarden är en himmelsfest på jorden. Himmelen öppnas över oss. Vi får lära oss att leva ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud (Kol 3:3 X2000). Vi får se in i det osynliga. In i Guds värld. Med hjärtats ögon (Ef 1:18) kanske vi ibland kan få se det som den förste martyren Stefanus såg (Apg 7:56): Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.

Jesus, min Herre, sitter inte. Det står att han står. Han som annars sitter på den himmelska tronen på Faderns högra sida, har rest sig upp.
Varför?
Därför att han har ett brinnande intresse för och engagemang i sina vittnens problem. 
Vid nattvardsbordet kan Jesus ibland bli så verklig för oss. Han ser mig, han bryr sig om mig!
Han ser mig och alla de trogna, som nu i din härlighet bo, i samma bekännelse, samma tillbedjan och tro.

Vers 5

[an error occurred while processing this directive]