Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 53Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

Psalm 393, vers 5.En gång alla släkten och folk
böjer knä för din tron,
till dig och till Sonen och Anden 
höjs lovsångens ton.

Det som händer nu här på jorden det kommer att hända där på den stora himmelsfesten. Nu får vi en försmak av det. Nu får vi träna oss för det.

Tillsammans med Herrens trogna i alla tider får vi vara där. Vi ser protestanter och katoliker och ortodoxa och hottentotter och buschmän och kineser och svenskar. Ja, vi ser hur alla släkten och folk böjer knä för din tron. Alla böjer knä, alla är små, alla riktar sina ögon mot Jesus. Vi ser att Han gjort ett förvandlingsunder med våra ögon - där finns så mycken kärlek i dem.

Och så hör vi bruset av lovsångens ton. Det är Herrens trogna i alla tider och hela den himmelska härskaran som tillbeder och sjunger och jublar och höjer lovsångens ton till dig och till Sonen och Anden.

Vi smittas ned av lovsången och stämmer in

HELIG, HELIG, HELIG
HERRE GUD SEBAOT,
HIMLARNA OCH JORDEN ÄR FULLA
AV DIN HÄRLIGHET.
HOSIANNA I HÖJDEN.
VÄLSIGNAD VAR HAN SOM KOMMER,
I HERRENS NAMN.
HOSIANNA I HÖJDEN.
Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.
Reflektion över vandring 53

[an error occurred while processing this directive]