Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 53Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

Reflektion

Samtala med dig själv och/eller med någon annan:
(Sänd gärna in dina reflektioner till oss)

Läs eftertänksamt de fem verserna av psalmen 393.
Försök i varje vers se vad du lärde dig om nattvarden.

Du öppnar, o evige Fader,
i Kristus din famn
mot dem som församlats
i längtan och bön i ditt namn.

Du gläder och stärker vår själ
med förlåtelsens ord,
med drycken som släcker all törst,
Och med bröd från ditt bord.

Du gör oss till ett med varandra
Kring altarets rund,
Till ett med din Son
I din lidande kärleks förbund.

Till ett med de trogna,
som nu i din härlighet bo,
i samma bekännelse,
samma tillbedjan och tro.

En gång alla släkten och folk
böjer knä för din tron,
till dig och till Sonen och Anden 
höjs lovsångens ton.

Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.

[an error occurred while processing this directive]