Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är nyfikenhetsvandring 55Skriv ut vandringen

Kära du, som idag är bibellysningsupptäcktsvandrare!

Vi - Kyrkans folk - lever av Ordet. Därför har vi nu kommit till vänstra handens pekfingret. Det har vi inte fått för att peka finger åt varandra. Pekfingret använder vi för att följa raderna i Bibelns texter. Framför allt: Pekfingret pekar på Jesus. Han är Bibelns centralgestalt. Bibelns stjärna och kärna. 
Alla kloka människor läser Bibeln! En sådan klok människa som läser bibeln är Göran Skytte. Han talar om varför han läser Bibeln

Man skall läsa Bibeln för att det är den rikaste bok som finns, en ojämförlig höjdpunkt i världslitteraturen, enormt mångfacetterad. Spännande, utmanande, grov, våldsam, förfärlig, poetisk, vis och helig, motbjudande och grovkornig: allt finns där.
Jag läser en liten bit varje dag, inte för att jag måste, utan för att det blivit ett behov, som att jogga, eller andas. Det är en "helig" bok, men den är inte snäll och mjäkig, den ställer väldiga och ibland orimliga krav. Den är inte inställsam, den är djupt utmanande. Det är en bra bok för den som vill växa. Den bästa som finns. (citat från Bibeln idag)

Så låt oss nu lära oss en del om bibellyssningens konst
Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.


Vi påminner oss först om det heliga Samfundsfolkets sju vandringar:

de heligas samfund
Vandring 51 Kyrkans folk lever tillsammans
Vandring 52 Kyrkans folk lever i dopet
Vandring 53 Kyrkans folk lever av nattvardens hälsodryck
Vandring 54 Kyrkans folk lever i bön
Vandring 55 Kyrkans folk lever av Ordet
Vandring 56 Kyrkans folk lever för att bära frukt
Vandring 57 Kyrkans folk lever av himmelska gåvor

Vi skriver med stora bokstäver:
EN HELIG ALLMÄNNELIG KYRKA

Temat är: Kyrkans folk lever av ordet

Det finns många bibelstudiemetoder. Några tusen kanske.
Min uppgift nu är att försöka bibelsmitta dig några minuter. Så läs nu om du vågar.

Jag har nio bibelstudiemetoder med mycket smitta i.
  1. Glädje - metoden
  2. Åh - metoden
  3. Skop - metoden
  4. Läsa högt - metoden
  5. Fyrafärgs - metoden
  6. Ät - metoden
  7. Kommentar - metoden
  8. Sång - metoden
  9. Vandrings - metoden

Och så till sist: Reflektion och en vandringspärla

Klicka här för att påbörja nyfikenhetsupptäcktsvandringen...

[an error occurred while processing this directive]