Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 56Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

2. Andens frukt är ett poträtt av Jesus

Frukten är Andens frukt. Det är alltså inte mina ansträngningar det är fråga om. Eller min duktighet. Andens frukt är den helige Andes verk i mig. Den är resultatet av att den helige Ande får arbeta in livet i Jesus i mig, får arbeta fram Jesu sinne och Jesu karaktär. Men detta sker inte utan min vilja. Anden väntar på mitt ja för att få utföra detta verk. Låt er uppfyllas av Anden (Ef 5:18). Och jag säger inte nej när den helige Ande vill dra mig in till platsen där detta sker, in i det kraftfält som vi är döpta in i. Vi är döpta in i Kristus (Rom 6:3, Gal 3:27). Jesus själv beskriver vad som händer där: Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt (Joh 15:5). När jag lever i kraftfältet flyttar kraftfältet in i mig. När jag umgås med evangeliet om Jesus fyller detta min inre värld. Jag får leva ett rikt liv.

Målet för den helige Andes verk är att vi skall bli Jesus lika (se 1 Joh 3:2). Paulus uttrycker det så här: Vi skall formas efter hans Sons bild (Rom 8:29). Därför kan du se Andens frukt som ett porträtt av Jesus. Se Jesus bakom varje frukt. Och tänk: Det är denna bild av Jesus som den helige Ande vill omforma mig till. Men detta kan vara mycket smärtsamt. Jag måste låta mig förändras, renas, ansas, tuktas. Men vad bra människor omkring mig får om det blir så.

3. Andens frukter - Vilka är det?

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]