Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 56Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

3. Andens frukter - Vilka är det?

Andens frukt omtalas i Galaterbrevet 5:22-23. X2000 har "frukter". Men grekiskan har frukt i singularis. Kanske man kan se det som en vindruvsklase med nio frukter på. Varje frukt är ju ett uttryck för kärlek. Därför kan man sätta kolon efter kärlek och se de andra frukterna som olika uttryck för kärlek. Vi lyssnar nu till Jesu ord:

Jag är vinstocken, ni är grenarna.
Om någon förblir i mig och jag i honom,
bär han rik frukt,
ty utan mig kan ni ingenting göra
.
(Joh 15:5)

Hör hur Jesus nu inbjuder dig att hitta din rätta
plats i honom, där du får bära rik frukt och leva
ett rikt liv.
Se dig själv nu som en vacker gren i vinstocken.
Se hur grenen dignar av frukt:

Andens frukt är kärlek:
glädje, frid, tålamod, vänlighet,
godhet, trohet
(trofasthet),
mildhet, självbehärskning

Kärlek
Det är Jesu kärlek som växer fram.

Det är viktigt att stanna till inför Jesus. Annars kan "kärlek" bli vad som helst. Man utnyttjar den andre för sig själv. Man är snäll mot den andre bara för att själv bli omtyckt.
Jesus älskade så det gjorde ont. Han gick i döden för oss. Vi behöver umgås mycket med Jesus. Du liknar den du är tillsammans med. Är du kväll efter kväll tillsammans med TV:n blir du lika fyrkantig och tråkig och krävande som TV:n. Är du tillsammans med Jesus får du hans sinne, hans ömhet. Du får lära dig se människor omkring dig med hans möjligheter. Du får av honom hjälp att älska också de svårälskade. Jesus älskar inte oss människor därför att vi är så älskvärda. Men vi får vårt värde därför att Jesus älskar oss.
Jag kan inte anstränga mig fram till denna kärlek. Det är Andens verk, (se Rom 5:5). Anden fyller oss med kärlek från Jesus och till Jesus. Den kristne är aldrig mer lik Jesus än då han älskar. Det är just detta som är Andens avsikt. Han vill göra oss Jesus lika. Men kärleken kostar! Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner (Joh 15:13). Detta att bli lik Jesus är en process som pågår hela livet, (se 2 Kor 3:18).

Tänk till:
Stanna till en stund vid vinstocken. Se dig själv som en vacker gren i vinstocken.
Lyssna sedan på din andning. Andas ut och andas in.
När du andas ut ge då ifrån dig din brist på kärlek, besvikelser, missmod, alla suckar …
När du andas in, andas då in doften från vinstocken, Jesu kärlek …

Glädje
Det är Jesu glädje, som växer fram.

Det är viktigt att stanna till inför Jesus. Annars kan "glädje" bli vad som helst. Vi jagar efter förströelse. "Vi har blivit ett folk som håller på att roa ihjäl sig" (Huxley). Vi frågar mer efter underhållning än livshållning.
Glädjens frukt växer fram då vi lyssnar in Jesu ord i oss och låter Jesu ord vattnas med bön. Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig, (Joh 15:11 jfr 16:24). Glädjen kan stå som en beteckning på själva frälsningen, allt det som gemenskapen med Jesus innebär: Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). Den helige Ande skapar i oss en glädje som kan finnas trots yttre svårigheter. Paulus skriver till de kristna i Tessalonika: Ni blev våra efterföljare,ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger (1 Thess 1:6, jämför Apg 13:48-52). Glädjen i Nya Testamentet blir som starkast i jobbiga situationer, (se Jakob 1:2, 1 Petrus 1:6,8) I förföljelsetider uppmanar Jesus oss att hoppa av glädje, (Lukas 6:23 , i X2000 dansar man). Många vill ta ifrån oss glädjen men ingen skall ta er glädje ifrån er, säger Jesus i Joh 16:22. Saker och ting och kropp och kläder kan de ta ifrån oss. Men inte glädjen. Varför? Glädjen är Jesus och han bor i oss.

Tänk till:
Du vill hitta det som kan göra dig verkligt glad på djupet?
Stanna då till en stund vid Jesu glädje ..
Du ser en källa som porlar och leker och sjunger.

Ni skall ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor.
(Jes 12:3) Drick!

Frid
Frid och fred är samma ord. På hebreiska heter det Shalom som har grundbetydelsen "helhet". På latin heter det pax, som kommer av ett ord som betyder hopfoga. Jag är inte splittrad utan sammanfogad, samlad. Grekiskan har eirene, som anger ett tillstånd av frid/fred. Svenska språket är rikt. Vi har två ord för det som på andra språk är ett ord: frid och fred.
Det är Jesu frid som växer fram.
Jesus är vår frid och vår fred, (se Ef 2:14). Att ha frid med Gud är att ha det rätt ställt med Gud. Jag kan ha frid med Gud även om nerverna krånglar och bubblar. Jesus ger oss denna frid, (se Joh 14:27). När vi har frid och fred med Gud driver detta oss att ha frid och fred med människor: Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er (Rom 12:18). Glädjen och friden är en försmak av det himmelska livet: Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft (Rom 15:13).

Frid/fred är en Andens frukt som jag får när jag håller ihop med vinstocken Jesus.

Tänk till:
Den uppståndne Jesus går genom dina stängda dörrar och säger:
Frid vare med er.
(Joh 20:19)

Du kan höra hans röst nu:
Min frid ger jag er.
Inte ger jag er en sådan frid som världen ger.
Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.
(Joh 14:27)

Stanna till: Låt friden från Jesus bara strömma in i dig
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd,
bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
(Fil 4:7)

Tålamod
Det är Jesu tålamod, som växer fram.

Vi behöver se på Jesus och lära oss av Jesus. Annars blir tålamodet inte en frukt utan tröttsamt krav. Vi har ju svårt med tålamodet. Vi reagerar surt: "Hur mycket ska man egentligen tåla?" Vi har förlorat förmågan att vänta, vara stilla. Vi stressar och jagar och "alla har brått, ingen har tid, alla har sitt att göra" (Sv Psalm 255). Tjuren Ferdinand har mycket att lära oss, han som luktar på blommor vid sin korkek. Visserligen kan han bli fruktansvärt arg också. Men han blir av med sina aggressioner genom ett hastigt jogginglopp runt ängen.

Jesus har ännu mer att lära oss. Jesus säger: "Kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma, och vila er lite" Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta (Markus 6:31).

Jesus är vårt exempel, som vi skall se på när vi får det svårt, (se 1 Petr 2:21-23). Genom att se på Jesus och hans exempel får vi "mod att tåla". Vi vågar gå in i svårigheter. Vi får kraft att inte ge upp.

Tänk till:
Hebreerbrevet uppmanar oss att se på Jesus och att tänka på Jesus.
Lyssna nu inåt till den uppmaningen och dröj där:

Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet.

(Hebr 12:2-3)

Klicka nu här för att fortsätta med: Vänlighet, Godhet, Trohet, Mildhet, Självbehärskning

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]