Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är nyfikenhetsvandring 57Skriv ut vandringen

Kära du, som är nyfiken på gåvor!

I de heliga samfunds vänstra hands fem fingrar har tummen bråda dagar nu. Tummen är det finger som talar om brödragemenskapen. Tummen är det finger som lättast når fram till de andra fingrarna. Vänstra handens tumme har så mycket att göra nu, att den behöver be om hjälp både av högra handens tumme och de övriga fyra fingrarna på varje hand. Förra vandringen bar händerna fram ett stort fruktfat. I denna vandring delas mängder av gåvor ut. Kyrkans folk lever av himmelska gåvor. Gud har inte endast gett oss livet. Han utrustar oss också med gåvor så att vi kan leva livet.

Vårt dops Gud är Fadern och Sonen och den helige Ande. Var och en av dem har gett oss dopgåvor. Där finns stora, spännande paket. Vad det gäller för oss är att ta emot paketen, öppna dem, glädja oss över vad de innehåller, lära oss att använda dem. Så bered dig på något som liknar ett julaftonsöverflöd. Himmelens Gud vill göra jordens barn himmelrika! Låt det bli en lång julafton för dig. Denna vandring må få ta sin tid!

Välkommen till en gåvoupptäcktsvandring med många överraskningar!
Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.


Nu tittar vi först på de sju vandringarna som
Kyrkans folk i de heligas samfund gör.

de heligas samfund
Vandring 51 Kyrkans folk lever tillsammans
Vandring 52 Kyrkans folk lever i dopet
Vandring 53 Kyrkans folk lever av nattvardens hälsodryck
Vandring 54 Kyrkans folk lever i bön
Vandring 55 Kyrkans folk lever av Ordet
Vandring 56 Kyrkans folk lever för att bära frukt
Vandring 57 Kyrkans folk lever av himmelska gåvor

Vi skriver med stora bokstäver:
EN HELIG ALLMÄNNELIG KYRKA

Temat är: himmelska gåvor

Vi stannar till vid fyra gåvoupptäcktsplatser:

 1. Varför nådegåvor?
  Guds gratisgåvor
  Naturgåvor
  Andliga gåvor
  Himmelska gåvor genom skröpliga redskap
  Frukt och gåvor
  Nådegåvor för nödens skull
  Nådegåvor och Kristi kropp
  Nådegåvan för att ha eller för att ge
  Den treenige Gudens gåvor
 2. Faderns gåvor
 3. Sonens gåvor
 4. Den helige Andens gåvor

Och så till sist: Reflektion

Klicka här för att påbörja nyfikenhetsupptäcktsvandringen...

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]