Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 59Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

3. Kyrkans folk lever i uppståndelsens kraft

Citatet i slutet av förra stycket från Ef 5:14 tror en del bibelforskare är några satser ur en hymn, som man i fornkyrkan sjöng vid dopet. Dopet är ju en uppväckelse, en uppståndelse från de döda. Det hände något i vårt dop. Vi invigdes till att leva med Kristus i uppståndelsens kraft.

Det är inte alls Guds mening att vi skall leva som några slags andliga sömntutor. Eller vandra omkring som levande lik. Att leva som döpt är att

vakna upp, du som sover,
och stå upp från de döda,
så skall Kristus lysa över dig.

Vi är döpta in i Kristus. (Rom 6:3, Gal 3:27 X2000) Det är där, i Kristus, livets mening finns. Inne i detta kraftfält möter vi Jesus som vår Frälsare, som på korset dött och uppstått för våra synders skull och som är den ende som klarar av soporna från våra gårdagar.

Det är där inne i detta kraftfält i Kristus som vi möter Jesus också som Herren, som sitter på tronen. Där talar han in ord av ande och liv i oss (Joh 6:63). Jag lär mig lyssna inåt. Från tronen kommer strömmar av levande vatten (Joh 7:37-39, Joh Upp 22:1). Jesus säger: Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv (Joh 4:14). När det når oss kan vi överflöda i hoppet genom den helige Andes kraft (Rom 15:13). Jesus, min Herre, hjälper mig in i mina morgondagar. Vår plats är mellan korset och tronen. Där lever vi i uppståndelsens kraft. Där hittar jag vem jag är.

Våga vara den du i Kristus är,
den i hans tanke,
den i hans kärlek,
den i hans ögas
eviga ljus du är.

Redan är du den du en gång skall bli: 
dömd och benådad,
död och uppstånden, 
älskad och ett med honom
som gjort dig fri.
(Svensk Psalm 87:1 och 4)

När jag lever i detta kraftfält mellan korset och tronen flyttar kraftfältet in i mig. Det blir regimskifte inombords. Jag regeras inte längre av mitt stora stackars, lilla, duktiga, ömtåliga JAG. Jag har dött bort från den tyrannen. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig (Gal 2:19-20). Jesus på tronen inne i mig! Där i Kristus får jag börja leva i ett nytt liv (Rom 6:4).Våra tankar, ögon, händer, fötter, mun, alltsammans blir engagerade i detta nya liv.

Jag dör och uppstår varje dag. 
Jag dör från min gamla människa och uppstår med Kristus.
Detta hör till kristen levnadskonst.

Tillsammans med Kyrkans folk lever jag i uppståndelsens kraft. Paulus hade rika erfarenheter av livet i uppståndelsens kraft. Han hade lärt sig att lägga ned sitt liv vid korset och uppstå med Kristus. Men den som har smakat detta vill sedan bara ha mer och mer. Han som lärt känna Kristus och hans liv och kärlek, han säger: Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse (Filipperbrevet 3:10, X2000).

Hur skall vi få del av denna kraft? Paulus ger oss receptet: Du behöver Hjälparen den helige Ande. Anden ger vårt inre öga ljus, skriver han i Efesierbrevet. (1:17-23, X2000). Då ser vi hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tror. Nästan självklart, säger han, att samma oerhörda kraft som gjorde att Jesus uppväcktes från de döda, samma oerhörda kraft verkar i oss. Men  innan de döda kan uppstå och leva i uppståndelsens kraft måste det bli en korsfästelse och en död.

Det underliga är att den helige Ande säger att vi kan hjälpa till med den här döden och den här korsfästelsen. Den helige Ande pekar på vad den käre Paulus skrivit till Galaterna i kapitel 5:24

De som tillhör Kristus Jesus
har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.

Köttet skall korsfästas. Vad betyder det? Köttet kallar vi ibland för vår gamla människa, alltså det inom oss som är släkt med den gamle Adam och den gamla Eva. Köttet är vårt Stora, Stackars, Lilla, Duktiga, Ömtåliga JAG som gärna ställer sig i centrum och vill synas och märkla sig. Och som är så besvärlig för människor omkring oss! Paulus berättar om vad köttet kan ha för sig. Det är lätt att se, säger han. Han talar om köttets gärningar. Alltså vad som händer när mitt stora JAG vill stå i centrum. 
Vi läser i Galaterbrevet 5:19-21

Paulus berättar där om
De sexuella synderna:otukt, orenhet, liderlighet (lösaktighet)
De religiösa synderna:avgudadyrkan, trolldom (svartkonst)
Gemenskapslivets synder:fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger
Församlingssynderna:splittringar, kätterier, maktkamp
De våta synderna:dryckenskap, utsvävningar.
De skumma synderna:annat av samma slag

En intressant och roande undervisning om detta får vi när vi slår på TV och tittar på Rederiet, Vita lögner eller någon annan såpa. Det är bara det att av sådan såpa blir man inte ren. Tvärtom! Det allvarliga med att hålla på med sånt är att man inte kommer till himlen. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: De som lever så skall inte ärva Guds rike.

Det är därför viktigt att veta hur man skall behandla köttet. Paulus ger oss detta råd: De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.

Lägg märke till vem som är vårt eget kötts bödel. Den som utför korsfästelsen av vår gamla människa är vi själva. Det låter lite otäckt detta, eller hur? Hur korsfäster man sig själv? Mycket enkelt, det vet alla som gjort det: Ta en spik mellan ringfingret och tummen, slå till hårt med hammaren.

Problemet är förstås sedan att man inte kan spika fast den andra handen själv. Men du har förhoppningsvis en fiende som vill ställa upp och som gärna vill sätta fast dig ordentligt .

Men nu säger inte Paulus att vi ska korsfästa oss själva. Han säger att vi ska korsfästa köttet. Köttet, den gamla människan, är inte mitt verkliga JAG. Mitt verkliga JAG hittar jag när Kristus lever i mig. Då hittar jag mig själv på djupet. Men den gamla människan är en fiende som krupit in i mig. En inackorderingsgäst. Jag har ansvar för vad jag släpper in. Det är en främling, en fiende jag spikar fast på korset. Korsfästelsen är obarmhärtig. Den är reserverad för de värsta kriminalfallen. För dem som verkligen gjort något ont. Den gamla människan är ett sådant kriminalfall. Visa henne inte någon barmhärtighet. Hon är äcklig! Avskyvärd! 

Enligt Rom 6:6 har den redan skett: Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. Detta skedde i dopet. Vi har dött. Denna underbara upptäckt att döden och begravningen ligger bakom oss måste bli en underbar upptäckt varje dag. Detta är ju märkligt. Överallt i mänskligheten talar vi om att en människa först lever och sedan dör hon. Sir Winston levde .. sedan dog han. Per Albin levde .. sedan dog han. Men som kristna kan vi säga: Först dör vi, sedan lever vi. Bengt Pleijel dog den 19 april 1927 .. sedan levde han. Den 19 april är min dopdag. Glömmer jag mitt dop, ja, då kryper min gamla människa ned från korset och sätter sig på tronen och börjar härska och regera så att ni alla får det svårt när ni möter mig. Därför måste jag dagligen säga nej till min gamla människa och säga ja till vad Gud gjorde för mig i dopet.

Säg NO till det onda. Säg YES till Jesus.

Börja med de "små dödarna". Så fort en bitterhet, en själviskhet, en avund, en jämförelse, en högmodstanke, en orenhet, en lögn födes fram och vill komma till liv, släpa fram dem till korset för avrättning.

Att nagla fast den gamla människan vid korset är vägen till liv, glädje, jubel.

Jesus säger i Joh 12:25:

den som älskar sitt liv förlorar det,
men den som här i världen hatar sitt liv
(hatar och avskyr sin gamla människa, köttet)
han skall rädda det till evigt liv

Här finns uppståndelsens kraft. Det nya livet, det friska livet.

Jag har blivit korsfäst med Kristus, 
men jag lever, fastän inte längre jag själv, 
det är Kristus som lever i mig.
(Gal 2:19b-20, X2000)

Korsets trånga port leder oss in i det nya livet,
in i uppståndelsens kraft.

Gud bevisar sin kärlek till oss
genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.

(Rom 5:8)

Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.
Reflektion och en vandringspärla

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]