Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 60Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

1. Det eviga livet - vad det är

Det eviga livet är Guds barns glädje över att för alltid få vara hos Herren!

Det eviga livet är lovsång och tillbedjan.
Det är ett brus av glädje.
Det är skönhet och omväxling.
Det är rikedom och outsäglig lycka.
Det är ett liv med ständiga överraskningar,

Det eviga livet är befriat från all långtråkighet.
Det är icke Nirvana - ett utslocknande.
Det är inte sömnig frid utan ett levande NU.

Det eviga livet är
vad ögat inte har sett
och örat inte har hört
och människohjärtat inte kunnat ana,
vad Gud har berett åt dem som älskar honom.
Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande.

(1 Kor 2:9-10)

Det eviga livet börjar inte först på andra sidan graven.
Det finns redan nu.
Det når oss genom tron på Jesus Kristus.
Där Jesus är blir det himmel på jorden.
Och Jesus kommer nu till oss genom sitt ord.
Han möter oss i en måltid av bröd och vin.
Där är det eviga livets krafter redan nu.

Detta är evigt liv att de känner dig,
den ende sanne Guden,
och den som du har sänt, Jesus Kristus.

(Joh 17:3)

Vem får ta emot det eviga livet?
Trosbekännelsen anger svaret:
Vi tror på
SYNDERNAS FÖRLÅTELSE
DE DÖDAS UPPSTÅNDELSE
OCH ETT EVIGT LIV.

Man kommer inte till himlen därför att man dör.
Man kommer till himlen om man för Jesu skull tar emot syndernas förlåtelse.
Där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet.
Varje syndare, som blivit förlåten och fått sin börda avlyftad, 
vet vad det eviga livet är.
Det eviga livet är gränslös och ofattbar kärlek.

Det som trosbekännelsen slutar med - DET EVIGA LIVET - är därför startpunkten för vår vardagsvandring idag.
Med det eviga livets krafter inom oss, går vi ut i vardagens kamp.
Med Jesu kärlek i våra hjärtan går vi ut till våra närmaste.
Med Jesu ljus i ögonen går vi ut för att spana efter Jesu minsta bröder och systrar, dem som lever i mörker och svårigheter.
Vi har anammat himlen och går därför ut med budskapet:
Kristi kropp för dig utgiven.
Kristi blod för dig utgjutet.

Du är älskad!

Älskad!

Älskad!

Älskad!

2. Det eviga livet - i hjärtat

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]