Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 60Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

2. Det eviga livet - i hjärtat

Är du törstig?
Känner du att du traskat länge nog i öknen och tuggat ökensand?
Du ropar efter friskhet, liv, ny glädje. Efter himmel i hjärtat.
Efter ett kristenliv, fyllt av levande liv.
Kyrkans folk lever himlen på jorden.

Jesus har receptet. Han ger det en gång under Lövhyddohögtiden i Jerusalem. Han står någonstans på tempelområdet och ropar så att alla de tusentals människor som var där, hörde det. Ja, han ropar så det hörs ända till dig där du sitter vid din dator.

"Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger."

Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.
(Joh 7:37- 39f)

Jesus ropar. Han vill att du verkligen skall hitta detta. Men han tvingar dig inte in i det. Han vill att du själv skall ta emot det och öppna dig för det. Men det är tre villkor förbundna med att detta skall bli ditt:

  1. Att du törstar och längtar efter det och sträcker dig mot det.
  2. Att du kommer till Jesus. Får närkontakt med honom.
  3. Att du dricker.

Det Jesus ger måste komma in i dig. Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad (Joh 7:39).
När Jesus blir förherrligad, blir Herre, blir den som sitter på tronen i våra liv, då kommer strömmar av levande vatten, detta överflödande liv från Jesus, in i våra liv. Vatten rinner alltid uppifrån och ner. När du ställer dig där nedanför tronen och bekänner Jesus som din Herre, då kommer detta liv in i dig. Våra inre bägare fylls.
Kyrkans folk lever himlen på jorden.

När Anden kommer över oss blir det liv och kraft, vårbäckar av glädje och lekfullhet, strömmar av levande vatten. Det blir himmel på jorden!
De första kristna hittade detta. Mitt i svåra förföljelser som de fick vara med om, kom detta till dem: Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig Ande (Apg 13:50-52). Den helige Andes liv är tydligen något man kan mogna in i och växa i.
Kyrkans folk lever himlen på jorden.

Det är detta rika inre liv du behöver när du vandrar i din vardag. Människor omkring kan inte fylla på din inre bägare. De är så upptagna av sig själva att de inte orkar bekräfta dig. Men den helige Ande kan och orkar. Stanna till, låt Andens liv strömma in i dig. Drick av hans levande vatten.
Kyrkans folk lever himlen på jorden.

Se, Gud är min frälsning,
Jag är trygg och fruktar inte,
Ty HERREN, HERREN är min lovsång.
Han har blivit min frälsning"
Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor.
På den dagen skall ni säga:
"Tacka HERREN, åkalla hans namn,
gör hans gärningar kända bland folken.
Förkunna att hans namn är upphöjt.
Lovsjung HERREN, ty han har gjort härliga ting.
Låt detta bli känt över hela jorden.
Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare,
Ty Israels Helige är stor, han är mitt ibland er".

(Jesaja 12:2-6)

3. Det eviga livet - runt omkring

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]