Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro.

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 60Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

3. Det eviga livet - runt omkring

Det eviga livet finns runtomkring dig därför att Jesus omsluter dig på alla sidor. Så här kan du öva dig i hans närvaro:

Jesus, du min Frälsare och Herre,
det är evigt liv att få lära känna dig.
Tack, Jesus,
för att du omsluter mig på alla sidor
och du håller mig i din hand
Du är över mig
Du är bakom mig
Du är vid min högra sida och vid min vänstra
Du är under mig
Du är framför mig
Du är i mig

Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
(Psalt 139:5)

Jesus räcker ut sin hand mot oss.
Vi är inte så stora och duktiga.
Vi är små barn, små och osäkra barn.
Vi behöver någon att hålla i handen.
Nu vill han hjälpa oss att förnimma hans närvaro.
Där du Jesus, du min Frälsare och Herre, är, där är det eviga livet.

1. Tack Jesus att Du är över mig

Jesus tar oss nu i handen. Han vill gå på upptäcktsfärd med oss. Först riktar han vår blick uppåt. Vi ser den öppnade himlen. Den såg Jesus vid Jordan när hans döptes. Han hörde Faderns röst. Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje (Lukas 3:22)

När vi håller oss nära Jesus, i Kristus, så blir allt det han har också vårt. Han hjälper oss nu att höra Faderns röst. Du är mitt barn, du är min son, min dotter, Du är min Älskade. I dig har jag min glädje.

Stanna nu till. 
Andas ut allt det unkna, instängda, trötta i ditt liv.
Andas hans DU-ÄR-ORD: Du är min Älskade. I dig har jag min glädje.

Med evig kärlek har jag älskat dig, 
därför låter jag min nåd förbli över mig

(Jer 31:3)

Du besvarar hans kärlek: Abba! Far!

2. Tack Jesus att Du är bakom mig

Se hur Jesus nu tar dig i handen och går in i dina gårdagar.
Där finns mycket som du är glad över.
Människor har stått ut med dig och visat dig kärlek.
Jesu osynliga närvaro har du ofta anat. 
Stanna till ett tag och uttryck din tacksamhet och din glädje.

Se hur Jesus nu tar dig i handen och går in i dina gårdagar.
I gårdagarna finns sådant du skäms över och ångrar.
Be Jesus att gå in i dina minnens garderober. 
Han kan röja rent och slänga ut. 
Börja prata med Jesus om det som hänt. 
Tala om för honom hur lessen du blev för det du gjort mot den eller den. Ge Jesus din synd, din kärlekslöshet.

Se hur Jesus nu tar dig i handen och går in i dina gårdagar.
I gårdagarna finns sådant som gör ont. Människor har gjort dig illa. 
Där finns besvikelsesår.
Och kanske också bitterhet, avund, oförrätter, jämförelse . 
Allt det där är krafter som styr dig. 
Låt Jesus gå fram till såren som du fått, tvätta dem rena,
stryka sin balsam över dem

Se hur Jesus nu tar dig i handen och går in i dina gårdagar.
Låt Jesus gå in i alla dina mörkerrum. 
Allt det du lagt locket på. Det som gjort dig instängd och otillgänglig. 
Och som ibland skrämmer dig.
Du vet vad som händer när han som är ljuset kommer in i ett mörkerrum. Mörkret försvinner. Det mörka, det onda, det hemska, det djävulska får aldrig sista ordet, när Jesus, det eviga livets ljus, får komma in i ditt liv.

Jag vill tacka dig för att genom allt vad vi kallar arv och miljö, slump eller öde, din kärleks allvisa vilja, verkar i det fördolda. Tack för att misstagen i det förflutna, mitt livs nederlag och synder, inte kan binda eller anklaga mig, när jag minns dem i ljuset av din förlåtelse". 
(Psalmbokens bönbok, nr 97 på födelsedagen)

3. Tack Jesus att Du är bredvid mig

Se hur Jesus nu kommer och ställer sig bredvid dig.
Himmelens, det eviga livets närvaro finns där nu.
Han är den viktigaste personen som är där. 
Dröj i hans närvaro.

Se hur Jesus nu kommer och ställer sig bredvid dig.
Men där finns också andra som vill ställa sig där. 
En del tycker du mycket om. 
Och du undrar ofta varför det är så svårt att visa det. 
Tala med Jesus om det. Han har det eviga livets resurser.

Se hur Jesus nu kommer och ställer sig bredvid dig.
Det finns människor som kan kännas som klängväxter. 
Du orkar inte med dem. De går dig på nerverna.
Du känner dig låst och fångad av dem.
Som om där var en massa osynliga trådar och snören.
Du vågar inte vara mig själv. Leker låtsasleken. Spelar dina roller. 
Men hör vad Jesus nu säger till dig:

"Jag ställer mig mellan dig och varje människa som kommer din väg.
När jag är där, blir du fri.
Om nu Jag, Sonen, gör er fria blir ni verkligen fria. (Joh 8:36)
Mitt ljus bränner av alla snören, trådar, som binder.
Se först på mig. Sedan på dem. Och du får se dem
tillsammans med mig. Med mina ögon. Med mina möjligheter. Du får se, vad jag ser - att de är i nöd. Och deras nöd och deras synd har jag en gång burit på korset. Jag vill att de skall få veta att jag älskar dem.
Så som jag har älskat er skall ni också älska varandra" (Joh13:34)

Tack, Jesus att du kommer och ställer dig bredvid mig.

4. Tack Jesus att Du är under mig

Ibland händer det dig svåra och jobbiga saker.
Du blir trött, grips av missmod, går i däck. 
Då får du stava på de orden: Tack Jesus att Du är under mig.

Du är där, Jesus. Jag behöver inte sjunka ned i förtvivlan, missmod.
Jag sjunker inte ned i ett svart hål. 
Du, Jesus, kommer ju alltid nerifrån, han vill bära oss och lyfta oss upp
Och in i det eviga livets verklighet.

Ända till er ålderdom är jag densamme,
och ända tills ni blir grå, skall jag bära er. 
Så har jag hittills gjort, 
och jag skall hålla er uppe, jag skall bära och rädda er.

(Jesaja 46:4)

Hör hur Någon sjunger en psalm. Den handlar om dig: 
Det gungar så fint när han bär dig, mitt barn.
Han går på så mjuka sandaler. 
Hans mantel är vävd av det lenaste garn.
Hans arm är så stark, hans doft är så ren.
Han känner var rot och var grop och var sten,
Och han nynnar en sång
Som han gjorde en gång till stjärnornas ljusa koraler.

Mitt barn, du är buren i Skaparens famn.
Han andas intill dig så nära.
Han håller omkring dig. Han känner ditt namn.
Han gråter med dig, han ler när du ler.
Du är aldrig ensam och oönskad mer,
för du hör honom till,
Herren Jesus, som vill
Till himmelens glädje dig bära.

(Sv. Psalm 606)

Stanna till.
Andas in doften av det eviga livet i den här psalmen.
Tack, Jesus, att Du är under mig

5. Tack Jesus, att Du är framför mig

Tack, Jesus, att du är framför mig.
Jesus, jag behöver dig där.
Jag är ofta rädd för framtiden. 
Vad ska hända med mig, min familj, mina barn?
Vad ska hända med kyrkan, med gamla Sverige?
Med världen?

Tack Jesus, att Du är framför mig.
När jag ser dig framför mig, ser jag korset.
Jag ser att du där har tagit in alla mina rädslor.
Jag är rädd för att bli övergiven, ensam, bli ifrågasatt.
Att inte duga. Att bli skrattad åt.
Jag är rädd för sjukdom, smärta, död.
Tack för att jag får tala med dig om alla mina rädslor.
Jag får lägga ned dem vid korset.
Det eviga livets krafter når mig
Din fullkomliga kärlek driver ut rädslor. (1 Joh 4:18)

Tack Jesus för att du är framför mig.
Du säger till mig de ord, som du sa till Abraham:
"Frukta inte jag är din sköld. (1 Mos 15:1)
Jag tar första stöten. Kommer något svårt, drabbar det först mig.
Nu vill jag att du följer mig. Tidigare har du rullat fram i hjulspår. 
Det har gått fort av bara farten. 
Nu får du gå i mina fotspår. Bli känslig för var jag går.
Jag skall leda dig där du går bedjande fram" (Jer 31:9).

Framtiden har fått ett ansikte.
Herren vände sitt ansikte mot dig och give dig frid. 
Tack Jesus, att Du är framför mig.

6. Tack Jesus för att Du är i mig

Tack Jesus för att du är i mig.
Jag behöver dig, Jesus i mitt allra innersta. 
Därinne är det ofta så oroligt.
Tankarna bråkar. Dunkla krafter väller ofta upp.
Min inre bägare känns så torr och tom. 
Hjälp, Jesus, att få Paulus stora upptäckt, när han säger:
Jag är korsfäst med Kristus, ,
och nu lever inte längre jag, 
utan Kristus lever i mig.
(Gal 2:19-20)

Tack Jesus för att du är i mig.
Du talar till mig. Med dina ord av ande och liv vill Du fylla mig.

Frukta inte, låt ej modet falla, 
Herren din Gud bor i dig, en hjälte som kan frälsa. 
Han gläder sig över dig med lust, 
han tiger stilla i sin kärlek, 
han fröjdas över dig med jubel.

(Sefanja 3:16-17)

Tack Jesus för att du är i mig.
Jesus, när du är i mig, vill du styra mig inifrån.
Du älskar de svårälskade genom mig.
Ja, detta är evigt liv att känna dig.

Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.
Reflektion och skolavslutningstal

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]