Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida... Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Ta mig till boktipsar sidor... Bibelskolans nödutgång  


Nyfikna fötter vandrar in i Trossats III

Trossats III
handlar om hur vi får hjälp av den helige Ande att leva tillsammans i Guds kyrka och hur vi får ta emot himmelska krafter som hjälper oss stå emot och stoppa ondskan så att vi kan få leva Livet här på jorden.

Missade du trossats I & II, eller behöver du repetera vandring 1-38: klicka då här

Vandring: Utförligare vandringsmeny

     - Den helige Ande 1 - 11 -
39. Anden och vi
40. Den apostoliska trosbekännelsen
41. Den nicenska trosbekännelsen
42. Pärldykning i gamla testamentet
43. Gamla testamentets framtidsvisioner
44. Preludium i A:dur. Lukas spelar upp
45. Anden över en ny kung
46. Kungen förbereder alla för Anden
47. Alla får Anden på ett härligt pingstmöte
48. Alla leds av Anden i ett nytt förbund
49. Låt er uppfyllas av Anden   - Kyrkans folk 1-11 -

50. Skräpfolk - blir kyrkans folk
51. lever tillsammans
52. lever i dopet
53. lever av nattvard och hälsodryck
54. lever i bön
55. lever av Ordet
56. lever för att bära frukt
57. lever av himmelska gåvor
58. lever i förlåtelse
59. lever i uppståndelsens kraft
60. lever himmelen på jorden

Nyfikna fötter vandrar vidare in i Guds tio ord

Tillsammans med dig vandrar också med uppmuntrande tillrop din guide

Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.

Illustratörer: Berit Simonsson OAS-rörelsen, Mikael Simonsson & Rolf Jansson Design

Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.