Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Nyfikna fötter vandrar in i Trossats III

Tredje delen omfattar vandring 39 - 60. De handlar om hur vi får hjälp av den helige Ande att leva tillsammans som Kyrkans folk i Guds kyrka. Vi får ta emot himmelska krafter som hjälper oss att stå emot och stoppa ondskan så att vi kan få leva Livet här på jorden. Vi ägnar först tio vandringar för att tala om DEN HELIGE ANDE och sedan 11 vandringar om KYRKANS FOLK.

Vandring 39
Temat är ANDEN OCH VI. Vad händer när den helige Ande låter livet strömma in i oss? Vi blir levande grenar, levande lemmar och levande stenar. (Jämför vandring 1 och vandring 16 som också talar om VI).
I Skafferiet finns några tankar som handlar om att vi är Vandringsfolket

Vandring 40
Här frågar vi oss VEM ÄR DEN HELIGE ANDE? En resurs? En princip? En kraft? Eller kanske en person? Hur kan den helige Ande vilja ha med oss syndiga människor att göra? Är Anden en vind?
I Skafferiet får du en övning i det danska språket. Lyt til vinden

Vandring 41
Vem är den helige Ande i den nicenska trosbekännelsen? Där sägs ATT VI TROR PÅ DEN HELIGE ANDE, HERREN OCH LIVGIVAREN, SOM UTGÅR AV FADERN OCH SONEN, PÅ HONOM SOM TILIKA MED FADERN OCH SONEN TILLBEDES OCH ÄRAS OCH SOM HAR TALAT GENOM PROFETERNA. Vad menas?
I Skafferiet får du en vänlig uppmaning: Glöm inte att tanka!

Vandring 42
Temat för denna vandring är PÄRLDYKNING I GAMLA TESTAMENTET. Vi hittar många pärlor där som handlar om den helige Ande. Du rekomenderas att träda upp dem på ett snöre, som vi kallar för den helige Andes röda tråd.
Efter denna långa vandring är du kanske alldeles slutkörd ocgh behöver ett par STARTKABLAR för att komma igång igen. Du hittar dem i Skafferiet.

Vandring 43
Temat för denna vandring är GAMLA TESTAMENTETS FRAMTIDS-VISIONER. Du hittar tre visioner:
1. Det skall komma en ny kung.
2. Anden skall komma över alla.
3. Herren skall sluta ett ny förbund.
I Skafferiet berättar jag om ett märkligt möte jag hade med en kung från Gamla Testamentet. Möte med kungligheter

Vandring 44
Temat för denna vandring är PRELUDIUM i A:dur. Det är Lukas som spelar upp det för oss. Vi möter Sakarias och Elisabet och Josef och Maria och den gamle Simeon ... Vi ser hur den helige Ande rör vid dem.
I Skafferiet får du en uppmaning ATT GÖRA ONÖDOR

Vandring 45
Temat för denna vandring är ANDEN ÖVER EN NY KUNG. Kungen heter Jesus. Och vi får lära oss genom Jesus att vara beroende av den helige Ande.

Vandring 46
Temat för denna vandring är att KUNGEN FÖRBEREDER ALLA FÖR ANDEN. Vi får träffa författaren dr Lukas som i Apostlagärningarna första kapitel öppnar fem dörrar för oss. Och vid varje dörr hör vi kungens röst: Var så god och stig på.

Vandring 47
Temat för denna vandring är att ALLA FÅR ANDEN PÅ ETT HÄRLIGT PINGSTMÖTE. Dr Lukas fortsätter att ta med oss i de dramatiska skildringarna i Apostlagärningarnas andra kapitel.

Vandring 48
Temat för denna vandring är ALLA LEDS AV ANDEN IN I ETT NYTT FÖRBUND. Vi befinner oss här Apostlagärningarna 2:22-47. Vi får ta sex steg in i det nya förbundet.

Vandring 49
Temat för denna vandring är uppmaningen LÅT ER FYLLAS AV ANDEN. Om vi ska orka vandra i Anden behöver få hjälp med den inre motorn. Det finns tio hållplatser där vi får tanka.. Vid varje station ökar din nyfikenhet över vad som finns vid nästa. Till sist orkar du gå in i Skafferiet, där du får hjälp att sjunga en sång som du aldrig trodde att du skulle våga sjunga: SÅNGEN OM UNDERORDNINGEN

Här slutar undervisningen om den helige Andes röda tråd. Nu går vi över till orden i trosbekännelsen EN HELIG ALLMÄNNELIG KYRKA. Vi ska nu tillsammans få sjunga sången om KYRKANS FOLK.

Vandring 50
Temat för denna vandring är SKRÄPFOLK BLIR KYRKANS FOLK. Vi ska tala med varandra om vad Anden har med kyrkan att göra. Vad betyder ordet KYRKA? Hur kan man säga att kyrkan är HELIG, när den samlar så mycket konstigt folk? Och hur kan man säga att kyrkan är EN, när vi är så splittrade? Och ALLMÄNNELIG? Vad menas? Stilla din nyfikenhet genom att gå med på denna vandring.
I Skafferiet får vi göra ett besök i sju urkristna församlingar.
Där vi får vi lyssna till VAD ANDEN SÄGER TILL FÖRSAMLINGARNA

Vandring 51
Nu ska vi gå in i de orden av trosbekännelsen: DE HELIGAS SAMFUND.
Vi har framför oss tio vandringar som alla handlar om kyrkans folk.
Temat för denna vandring är KYRKANS FOLK LEVER TILLSAMMANS. Där talas bl.a om att Gud kan bli synlig!! Lägg också märke till att de heligas samfund ha fem fingrar och fyra ben. Det låter väl spännande? Om du sedan går in i Skafferiet får du se en liten mask som kryper där. Han undervisar oss om kyrkans underjordiska verksamhet.
FRUKTA INTE, DU MASK JAKOB ...

Vandring 52
Temat för denna vandring är att KYRKANS FOLK LEVER I DOPET. Vi får lära oss vad det innebär att vi är döpta i Faderns och i Sonens och i den helige Andes namn.

Vandring 53
Temat för denna vandring är att KYRKANS FOLK LEVER AV NATTVARDENS HÄLSODRYCK. Med hjälp av Anders Frostenssons pslam 393 får vi gå in i nattvardens friska liv.

Vandring 54
Temat för denna vandring är att KYRKANS FOLK LEVER I BÖN. Vi får några tips för vår bön: Vi får lära oss att byta samtalspartner. Vi får upptäcka bönen Fader vår på nytt m.m.

Vandring 55
Temat för denna vandring är att KYRKANS FOLK LEVER AV ORDET. Du hittar här nio bibelstudiemetoder med mycket smitta i.
Ibland hör du predikningar som går in genom örat. Men vad händer sedan? Skafferiet gömmer på ett recept som heter IN GENOM ENA ÖRAT OCH ...

Vandring 56
Temat för denna vandring är att KYRKANS FOLK LEVER FÖR ATT BÅRA FRUKT. Både dina ögon och din mun får glädja sig över ett stort fruktfat. Vi berättar om hur Andens frukter växer vilka de är och hur vi kan se att Andens frukter är ett porträtt av Jesus.

Vandring 57
Temat för denna vandring är att KYRKANS FOLK LEVER AV HIMMELSKA GÅVOR. Varför nådegåvor? Vilka är de?

Vandring 58
Temat för denna vandring är att KYRKANS FOLK LEVER I FÖRLÅTELSEN. Vi tror på SYNDERNAS FÖRLTÅELSE, säger Trosbekännelsen. Vi får lära oss både att ta emot förlåtelse för allt dumt vi gjort och ge förlåtelse till dem som varit dumma mot oss.

Vandring 59
Vi tror på DE DÖDAS UPPSTÅNDELSE, säger trosbekännelsen. Temat för denna vandring är att KYRKANS FOLK LEVER I UPPSTÅNDELSENS KRAFT. Det finns de dödas uppståndelse både efter graven och före graven.
Och lite mer undervisning om detta finns i Skafferiet.
Läs där om HUSBEKYMMER

Vandring 60
Temat för denna vandring är att KYRKANS FOLK LEVER HIMMEL PÅ JORDEN. Ty vi tror, säger trosbekännelsen, PÅ ETT EVIGT LIV.
Vi ska tala om vad det eviga livet är, hur det eviga livet kan fylla våra hjärtan. Och att det eviga livet omger oss redan nu, därför att Jesus, Livets Herre, omsluter oss på alla sidor.

Och med detta har vi på sextio vandringar vandrat igenom hela trosbekännelsen. I nästa del skall vi lära oss att leva Livet.

 

Tillsammans med dig vandrar också med uppmuntrande tillrop din guide

Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.

Illustratörer: Berit Simonsson OAS-rörelsen, Mikael Simonsson & Rolf Jansson Design

Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.