Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro. [an error occurred while processing this directive]

Guds tio ord - Budorden

[an error occurred while processing this directive]
Detta är nyfikenhetsvandring 63Skriv ut vandringen

Kära modiga Du!

Det krävs en del mod att gå in i denna vandring. Vi sysslar nu med "andra gudar". Det finns en makt som vill lura oss bort från kärleksförhållandet till Gud. Vi kallar ibland den makten för den Onde. Fräls oss från den Onde!
Den Onde älskar bokstaven O. Han har hört det i vår tillbedjan till Gud. Vi säger:
O, Herre Gud. O Guds lamm.
Sven Lidman sjunger o salighet, o gåtfullhet, o Kristi törnekrona….
O - det ger en känsla av tillbedjan, kärlek, hängivenhet….
Allt den Onde gör är av ondo. Han sätter gång på gång bokstaven o framför det som är fint och rent och rätt och vrider det till sin motsats. Han sätter o fram salighet men då blir osalighet.
När pingstpastorn dunkar mig i ryggen och säger: Frid, broder! då boxar Satan mig i magen och säger ofrid, din knöl! Vad blir det om man sätter o framför sann? …. framför lycklig?…. framför täck? … Framför vänlig? … Framför duglig?
O är den tommaste av bokstäver. Det snurrar bara runt och runt omkring tomhet. Den Onde lurar oss att snurra runt i hans cirkus.
När vi om aftonen får rapport och det som är aktuellt har vi en kuslig känsla av att hela världen är i den Ondes våld (1 Joh 5:19): olyckor, ofred, oredor, otrevligheter ….. Vi möter där den Ondes taktik, som går ut på att förstöra, förvränga, förvrida. Han är tjuven som tjuvar det som Gud har givit oss. Jesus säger: Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd, (Joh 10:10). Räddningen finns hos Jesus: Liv, ja, liv i överflöd. När du lär dig leva det rika livet med Kristus kan du med glädje säga så:

Säg NO till det onda! Säg YES till Jesus!

Låt oss därför vandra vidare i Jesu namn!
Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.


Guds tio ord

Och Gud talade alla dessa ord:

Jag är Herren, din Gud,
Som har fört dig ut ur Egyptens land,
ur träldomshuset

Första budet:Du skall inte ha några andra gudar 
vid sidan av mig.
Vad är det? frågar Luther och han själv ger svaret:
Vi skall frukta och älska Gud över allting 
och sätta all tro och förtröstan på honom

Vi fortsätter vandringen som handlar om "inga andra gudar". Vad det nu gäller är:
Se upp! Främmande gudar på tronen!

Detta är nyfikenhetsvandring 63
Vi stannar till vid elva stationer:

 1. Var noga med ditt inre liv
 2. Guds skydd efter Eden
 3. Vad händer om vi bryter ned skyddet?
 4. På andra sidan muren
 5. Där kristendomen går ut
 6. Hur långt bort eller hur nära?
 7. De tre knepen:
  1. få dig bort från Gud
  2. få dig att själv bli gud
  3. få dig att tro att du kan bli odödlig
 8. Vad Bibeln säger
 9. Guds svar: Himmelrikets nycklar
  A. Bibeln
  B. Krubban
  C. Korset
 10. Hur kommer man ut ur det ockulta?
 11. Mette-Marit

Och så till sist: Reflektion över vandringen

Klicka här för att påbörja nyfikenhetsupptäcktsvandringen...

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]