Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro. [an error occurred while processing this directive]

Guds tio ord - Budorden

[an error occurred while processing this directive]
Detta är nyfikenhetsvandring 64Skriv ut vandringen

Kära du!

Vi håller på med de kärlekens bud som Kärlekens Gud har gett oss. I inledningen (vandring 61 ) talade vi om hur viktigt det var att se hur buden börjar. Buden börjar med evangelium enligt Mose. Gud låter Mose tala hans kärleksord till oss. Dessa ord blir startord att vandra Guds kärleks väg.

Vi fortsatte (på vandring 62 ) att tala om att frukta och älska Gud över allting och sätta all tro och förtröstan på honom. Vi kommer inför Gud, vår käre himmelske Fader, och vi håller upp vår inre bägare så att Han får fylla oss med kärlek, liv, kraft, tro ... Hans liv ger oss antabusmedel mot det onda. Vi får en inre motståndskraft att klara av de makter och krafter som vill suga oss bort från Gud. Det onda blir äckligt. Hans godhet något vi törstar efter mer och mer.

På förra vandringen (vandring 63 ) handlade det om "det ockulta köret". Vi lärde oss denna slogan: Säg NO till det Onda. Say YES till Jesus. Har du glömt vad där stod har du min tillåtelse att gå in där igen och repetera.

Nu kommer vi till vandring 64. Där skall vi möta tre män som vågade står för sin tro. Det var viktigt för dem att hålla första budet. Också vi hamnar ibland i prövningarnas eld. Vågar vi stå fast där kan vi få en ny erfarenhet av Herrens närvaro och hans befriande verk. Vi mognar!

Tillsammans med dig vandrar nu också med uppmuntrande tillrop din guide
Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.


Guds tio ord

Och Gud talade alla dessa ord:

Jag är Herren, din Gud,
Som har fört dig ut ur Egyptens land,
ur träldomshuset

Första budet:Du skall inte ha några andra gudar 
vid sidan av mig.
Vad är det? frågar Luther och han själv ger svaret:
Vi skall frukta och älska Gud över allting 
och sätta all tro och förtröstan på honom

Så välkommen att möta tre unga män Sadrak, Mesak och Abed-Nego. Vi möter dom i Daniels bok i Gamla Testamentet.

Detta är nyfikenhetsvandring 64
Vi stannar till vid fem stationer:

  1. Stöveltramp
  2. När makten stiger åt huvudet
  3. Angiveri
  4. Men om icke
  5. Med dig i ugnen het
Klicka här för att påbörja nyfikenhetsupptäcktsvandringen...

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]