Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro. [an error occurred while processing this directive]

Guds tio ord - Budorden

[an error occurred while processing this directive]
Detta är nyfikenhetsvandring 65Skriv ut vandringen

Kära du, budupptäckare!

Låt oss börja denna vandring med att trona på minnen från fornglada vandringar. Du minns väl vandring 61 där vi spelade upp melodin som leker genom alla buden. Vi tog emot Guds kärleksord. Hans ord av ande och liv och kraft, och vi sjöng sången om den första kärleken.
Sedan var vi mogna att gå in i det första budet. Det budet kändes så viktigt att vi behövde tre långa vandringar genom det. Först gick vi omkring på en vandring där vi bara talade med varandra om vad det innebär att frukta och älska Gud över allting och sätta all tro och förtröstan till honom. Det var vandring 62 .
När vi fick upptäcka Guds goda kärlek började vi få avsky för alla de många andra gudar och krafter som vill dra oss bort från Gud. Det hände på vandring 63 . På nästa vandring vandring 64 fick vi lära känna tre män som vågade satsa sina liv på kärleken till Gud. Vi fick göra ett studiebesök hos dem i en brinnande ugn. Tyckte du att den vandringen var lite för svettig?

Nu ska vi börja med andra budet. För detta bud behöver vi två vandringar. Båda dessa vandringar handlar om vad viktigt ett namn är. Gud känner oss vid vårt namn. Men nu säger Herren, han som har skapat dig … han som har danat dig … : Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min (Jes 43.1).
För Gud är vårt namn så dyrbart. Men det bli allvarligt för oss när vi tar detta namn och upphöjer det och avsätter Gud. Det var det man gjorde i Babel. Där bygger man ett torn som ska vara så högt att det når upp till himlen. Med detta torn ville man säga till Gud: Gud vi behöver inte dig. Vi klarar oss utan dig. Vi når till himlen utan dig. Och resultatet av detta blir att alla går och suckar mot varandra. När vi upphöjer vårt namn trampar vi på Guds namn.
Vi ska göra ett studiebesök i Babel nu. Vi får en bakgrund till andra budet, där vi får upphöja Guds namn, hittar lovsången i hjärtat och ropar: Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden! (Psalt 8:1,10). Varning: Om du är otränad kan det bli lite jobbigt att klättra i Babelstornet smala trappor.

Men god upptäcktsklättring önskar dig
Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.


Guds tio ord

Och Gud talade alla dessa ord:

Jag är Herren, din Gud,
Som har fört dig ut ur Egyptens land,
ur träldomshuset

Andra budet:Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn ty Herren
skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.
Vad är det? frågar Luther och han själv ger svaret:
Vi skall älska och frukta Gud, så att vi icke brukar hans namn
till onda önskningar, svordommar, vidskepelse, lögn och bedrägeri,
utan åkallar det i all nöd, ber, tackar och lovar.

Vi gör nu ett studiebesök i Babel, staden där man avsätter Gud och gör sig själv ett namn.
(1 Mos 11:1-9)

Detta är nyfikenhetsvandring 65
Vi stannar till vid fyra platser i Babelberättelsen:

  1. Låt oss göra ett namn (1 Mos 11:1-4)
  2. Då steg Herren ner för att se (1 Mos 11:5-7)
  3. Det är i Babel man börjar babbla (1 Mos 11:8-9)
  4. Vad är jag uppfylld av?

Och så till sist: Reflektionen

Klicka här för att påbörja nyfikenhetsupptäcktsvandringen...


[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]