Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro. [an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 66Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

7. När kraften rinner ut

Den som kvitterar ut en postanvisning genom att härma en annans stil, blir inte ostraffad. Också missbruk av Guds namn är svår synd. Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.
Det finns kraft i Herrens, din Guds namn. Om du bara visste ….
Men om du inte du tar emot den så finns det ju heller inte någon kraft att förlora.
Straffet består i att Gud tar sin välsignelse ifrån den människan. Hon blir utlämnad åt meningslösheten. När hon då blir utan Gud blir hon också utan hopp. Det går hål i tanken. Ur det hålet rinner kraften ut.

Undersök om du har några av dessa hål i din inre bägare?

HÅL 1: Att inte alls bruka Guds namn.
Detta är det vanligaste missbruket av Guds namn: att inte alls bruka det. Man låter bli att be. Man håller Gud utanför sina problem. Man öppnar inte sin Bibel. Men om man inte öppnar sig för Gud stänger man sig för Gud. Om man inte vrider eller trycker på strömbrytaren blir det kallt och mörkt. Då kommer hopplösheten: Ni levde utan hopp och utan Gud i världen (Ef 2:12).

Du fryser och undrar om det finns någon kärlek i världen.
Du famlar fram i mörkret och
Du letar efter meningen, som tappades bort …
Du känner hur du glider utför i en rad andra missbruk.
En otäck lik-giltighet griper dig.

HÅL 2. Tanklöst tal.
När man tappar kontakten med Gud tappar man snart både kärleken till Gud och vördnaden för Gud. Det blir ett "hejsvejs-förhållande" till Gud. Man lägger sig till med slarvuttryck: "Kors!". "Himmel!" "O Gud, va bra!". Sådant kallas för O GUD-aktighet!
Sådana uttryck avslöjar hur tom du är inuti.

HÅL 3: Svordom.
Oseden att brodera ut sitt tal med djävulens namn och med helvetet och fan och runda ord var okänd för människor på Bibelns tid. Att åkalla djävulen är ju att överlämna sig till honom. Den som använder svordomar visar att han är mycket långt borta från Guds rike.

HÅL 4: Lögn.
Lögn är alltid en svår synd. Men den är dubbelt så svår, då man förstärker sina lögner med Guds namn.
Man vittnar t.ex. inför domstol. Förr måste man lägga handen på bibeln och gå ed på att det man sade var sant. Nu får man säga det "på heder och samvete". Om det inte är sant, som man säger, begår man mened. Straffet för mened är fängelse i högst fyra år.

HÅL 5: Skrymteri.
Man kan försöka utnyttja Guds namn för egna fördelar. Man klär ut sig som en kristen. Man talar och suckar och ler och himlar med ögonen och bär sig åt som en kristen för att vinna fördelar för sig själv eller sina varor. Men innerst inne struntar man i Gud. Man spelar en roll. Detta kallas skrymteri eller hyckleri.

HÅL 6: Falsk lära.
När man förvränger Guds ord kallas det falsk lära. Man leder människor vilse. Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem (Matt 7:15-16).

HÅL 7: Bluff i Jesu namn.
Kyrkans historia är full av skamliga exempel på hur man utnyttjat Guds namn för egna fördelar. Inkvisitionen gjordes i Guds namn. Korstågen gjordes i Guds namn. Man har fört heliga krig i Jesu namn.
Men Gud skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Välsignelserna försvinner. Kraften rinner ur hålen.

8. Recept mot kraftlöshet

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]