Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro. [an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 66Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

8. Recept mot kraftlöshet

Avsvär dig djävulen och alla hans gärningar.

Say NO till det ONDA, Say YES till Jesus!

Säg bara i ditt inre: Jesus! Jag vill vara hos dig!
Förlåt mig allt ont som jag släppt in i hjärtat och allt smutsigt jag släppt ut genom munnen.

Var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.
(Rom 10:13)

Du vill ju ha sanning i mitt innersta,
lär mig då vishet i mitt hjärtas djup.

(Psalt 51:8)

Hjälp mig att helga ditt namn.
Ditt namn är allt varmed Du gör Dig känd för oss.
Det är Bibeln på vår bokhylla.
Det är dopets vatten och en måltid av bröd och vin.
Här får vi veta vem du är och vad Du vill med oss.
Hjälp oss att vi inte missbrukar Ditt namn
och tänker ytligt och slarvigt om det som är heligt.
Hjälp oss att ständigt ta emot Din kärlek
och leva ut Din kärlek,
ty så helgar vi Ditt namn

När du börjar be till Gud, din käre himmelske Fader, åkallar Jesu namn, ropar på den helige Ande, kommer dina hål att helas. Guds kärlek kan inte rinna ut. Sedan märker du en sak: Slarvuttrycken bara försvinner…

Alla mina ord och tankar,
Jesus låt dem glädja dig.

(Sv Psalm 273:3)

Låt Jesu namn och närvaro prägla din vardag. Kom ofta tillbaka till den gamla Jesusbönen som många gudsmänniskor burit med sig genom hela dagen. När du bär den med dig, upptäcker du hur den bär dig. Den lyder:

Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig.

Låt det du säger eller gör ske i Jesu namn.

Och allt vad ni gör i ord eller handling,
gör det i Herren Jesu namn
och tacka Gud, Fadern, genom honom.

(Kol3:17)

Låt Din gemenskap med andra människor bli i Jesu namn.

Där två eller tre är samlade i mitt namn,
där är jag mitt ibland dem.

(Matt 18:20)

Låt din bön bli i Jesu namn.

Vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra,
för att fadern skall bli förhärligad i Sonen.
Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.

(Joh 14:13-14)

Försök hitta lovsången i Jesu namn.

Tacka alltid vår Gud och Fader för allt
i vår Herre Jesu Kristi namn.

(Ef 5:20)

Herre Jesus Kristus,
Ditt namn är ett tröstrikt namn.
Det är garantin för att livet har en mening.
Ditt frälsarenamn är lösningen på mina problem.
Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig.
Förlåt mig att jag så ofta
ljugit mig bort från Dig
och slarvat med att bedja till Dig
och bekänna Ditt namn.
Tack för att du vill förlåta och utplåna alla mina synder
så att jag kan börja på nytt
och leva i din seger och lovsjunga Ditt namn.

Här stannar vi till på denna vandring.
Öva dig i att åkalla Guds namn, bedja, tacka och lova…
Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.

Reflektion och ett speialrecept för den behövande

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]