Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro. [an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]
Detta är Nyfikenhetsvandring 66Utskriftsvänlig
Avsnittsmeny

Reflektion och ett specialrecept för den behövande

Samtala med dig själv och/eller med någon annan.
(Sänd gärna in dina reflektioner till oss.)

  1. Du låter min bägare flöda över
   Vad händer med dig när din bägare flödar över?
   Något by-heart-ord?
  2. Vad heter Gud?
   Berätta om hur Gud möter Mose och helar hans dåliga självförtroende.
   Behöver du också ett inre helande för dåligt självförtroende?
   Vad är receptet?
  3. Namnet över alla namn: JHVH.
   Hur uttalar man det heliga gudsnamnet JHVH.
  4. Jag har kommit i min Faders namn.
   När säger Jesus så? Vad händer med oss som lyssnar till de orden av Jesus?
  5. Faderns namn har Fadern givit åt Jesus.
   När gav Fadern honom det namnet? Hur använder Jesus JAG ÄR om sig själv?
  6. Var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.
   Två ting händer när jag åkallar herrens namn?
  7. När kraften rinner ut
   Har du några av de sju hål, som beskrivs här?
  8. Recept mot kraftlöshet.
   Framför dig sätter sig nu Adolf Svensson. Han har sju hål i tanken.
   Känner sig kraftlös, svag, oduglig. Hur hjälper du honom?

I Skafferiet finns en extraövning för dem som behöver hjälp med att sluta svära. Om du inte behöver det så stäng av din dator och gläd dig en stund i Herren!
Men behöver du det så tryck på specialrecept, svordomsofogavvänjningsövning…

Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]