Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro. [an error occurred while processing this directive]

Guds tio ord - Budorden

[an error occurred while processing this directive]
Detta är nyfikenhetsvandring 70Skriv ut vandringen

Kära mamma, pappa, barn!

Det är om er det handlar, den här gången. Fjärde budet sätter skyddsräcket omkring familjen.

En del av er ser tillbaka på barndom och uppväxt, på äktenskap och familj med stor tacksamhet och kärlek.
Andra vill bara gråta.

Idag är familjen, särskilt kärnfamiljen, ifrågasatt. Den har blivit en tvångströja för min egen karriär och utveckling. Säger en del. Andra tänker på att det var slipningen och prövningarna i hemmet som fick mig att mogna och växa som människa. Varje gren i mig som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt, säger Jesus i texten om vinstocken och grenarna (Joh 15:2). Det ordet kan tillämpas om varje människa. Trädet måste rensas och ansas. Det som är yvigt och stort måste bort för att frukten skall komma fram. Varje människa måste tuktas, korrigeras och förmanas. Det stöddiga och egotrippade måste bort för att ge plats åt det rika livet. Där det sker i kärlek och vishet hittar vi det mogna, rika inre livet.

Hoppas att dessa tankar om mamma, pappa, barn kan hjälpa dig vidare i din mognad.
Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.


Guds tio ord

Och Gud talade alla dessa ord:

Jag är Herren, din Gud,
Som har fört dig ut ur Egyptens land,
ur träldomshuset

Fjärde budet:Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl
och du må länge leva i ditt land.

Vad är det? frågar Luther och ger själv detta svar:
Vi skall frukta och älska Gud,
så att vi inte föraktar eller förargar
våra föräldrar och överordnade,
utan respekterar dem,
tjänar dem,
lyder och älskar dem.

Detta är nyfikenhetsvandring 70

På denna vandring hittar du tio hållplatser:

  1. Olika formuleringar av budet
  2. Olika formuleringar av förklaringen
  3. Att starta fjärde budet i hjärtat
  4. Föräldras hjärtbesvär
  5. Moders- och fadersbindningar
  6. Jesus löser modersbindningar
  7. Jesus löser fadersbindningar
  8. Fädernas missgärningar
  9. Barnens hjärtan behöver fyllas
  10. En vandring genom fjärde budet

Och så till sist: Reflektionen över vandring 70

Klicka här för att påbörja nyfikenhetsupptäcktsvandringen...


[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]