Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro. [an error occurred while processing this directive]

Guds tio ord - Budorden

[an error occurred while processing this directive]
Detta är nyfikenhetsvandring 72Skriv ut vandringen

Kära du

som är nyfiken på sjätte budet och därför surfat in här.
Sjätte budet handlar om hur halva mänskligheten skall kunna samsas med halva mänskligheten. På ena halvan spelar män. På den andra halvan spelar kvinnor. Om var och en skulle kunna hålla sig på sin egen halva gick det väl an. Men ibland behöver vi spela på samma plan. För att mänskligheten inte skall dö ut.
Gud skapade människan till man och kvinna. Tillsammans får de uppgiften att råda över skapelsen. Att råda betyder nog inte att härska utan mera att vårda. Man och kvinna har tillsammans ansvar inför Gud för skapelsen, djuren, naturen, miljövården, kommande släkten. Paulus uttrycker detta "tillsammans" så här i 1 Kor 11:7 enligt NT17. att mannen återspeglar Guds härlighet men att kvinnan återspeglar mannens härlighet (enligt NT17). Vad menas? I ett tal till mannen skaldade en gång en studentska i Lund:

Att återspegla mannens härlighet
är en övermåttan stor besvärlighet.

Ordet härlighet - herrlighet - betyder att Gud satte människan till herre över sin skapelse. Du satte honom till Herre över dina händers verk (Psalt 8:7). Gud ger detta uppdrag till människan, till man och kvinna. När Paulus, som inte är särskilt patriarkalisk(!), säger att kvinnan återspeglar mannens "herrlighet" vill han riktigt tala om för mannen att "det här klarar du inte ensam". Hon har del i samma uppdrag som han: Att med ansvar inför Gud vårda och ta hand om Guds skapelse.
Alltså: vi behöver varandra. Låt oss nu tillsammans gå in på den djärva uppgiften att upptäcka det dynamiska spelet mellan manligt och kvinnligt. Det är om det sjätte budet handlar.

Varma hälsningar
Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.


Guds tio ord

Och Gud talade alla dessa ord:

Jag är Herren, din Gud,
Som har fört dig ut ur Egyptens land,
ur träldomshuset

Sjätte budet:Du skall inte begå äktenskapsbrott

Som vanligt undrar Luther: Vad är det?
Och vi hittar ett svar åt honom.
Vi skall frukta och älska Gud,
så att vi lever ett rent och riktigt liv
både i ord och gärningar
och att var och en älskar och ärar
sin äkta maka
(make).

Detta är nyfikenhetsvandring 72

Denna vandring som handlar om sjätte budet
låter oss pusta ut vid sex hållplatser:

  1. Kärlek är kär lek
  2. Det var Gud som uppfann sex
  3. Två ruskiga historier
    Ruskig historia nr ett: Stackars karl!
    Ruskig historia nr två: Stackars kvinna!
  4. Gud "jordar" och Gud "himlar"
  5. Det dynamiska spelet mellan man och kvinna
  6. Från krasch til krasch eller från kraft till kraft

Och så till sist: Reflektionen

Klicka här för att påbörja nyfikenhetsupptäcktsvandringen...


[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]