Upptäck Bibeln, guidning in i landet Kristen tro. [an error occurred while processing this directive]

Guds tio ord - Budorden

[an error occurred while processing this directive]
Detta är nyfikenhetsvandring 74Skriv ut vandringen

Kära du

som egentligen inte tycker om att bära falskt vittnesbörd mot din nästa men ändå gör det. Ibland. Någon gång. Understundom …
På denna vandring skall vi tala med varandra om hur vi kan styra vår tunga så att den inte blir allt för tung för oss eller vår nästa.

Men låt oss först tänka på vilken fantastisk gåva som talförmågan är. Vi kan meddela oss med varandra. Vi kan uttrycka våra känslor och våra tankar, Språket slår en bro mellan oss.

Ett vänligt ord kan göra under …
De goda orden minskar ondskan i världen.
En lessen människa rätar på ryggen!
Den bedrövade känner sig tröstad.
Fram för att upp-mun-tra.
Bort med att ned-mun-tra.

Genom våra ord kan vi försvara varandra. Den som alla talar illa om får vi tala väl om. Där andra klenar skosvärta på sin frånvarande nästa, får vi tvätta rent och tyda allt till det bästa.
Vi blir väldigt glada när andra gör så med oss. Ty om folk missförstår oss och talar illa om oss och tyder allt till det värsta, blir vi hemskt lessna. Då är det skönt med goda vänner, som ställer allt till rätta.

När gav du sist ett uppmuntringsord till någon som behövde det?
När sände du en ros med vänligt ord till den som blev förtalad?
Eller när uppmuntrade du någon vän med ett Nobelpris?
(??? Titta här )

Med många glada ord till Dig från din vän
Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.


Guds tio ord

Och Gud talade alla dessa ord:

Jag är Herren, din Gud,
Som har fört dig ut ur Egyptens land,
ur träldomshuset

Åttonde budet:Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa

Luther frågar: Vad är det?
Och vi svarar.
version I
Vi skola frukta och älska Gud.
Så att vi icke beljuga,
föråda,
baktala
eller illa berykta vår nästa,
utan urskuldra honom,
tänka och tala väl om honom
och tyda allt till det bästa.

Detta är nyfikenhetsvandring 74

På denna vandring stannar vi till och tar
eftertänksamhetens paus vid dessa fyra rastställen:

  1. Räkna olikheterna
  2. Vi stannar till på
    Bergspredikans berg
  3. Förklaring till förklaringen
  4. Samtal med Jesus om mig själv

Och så till sist: Reflektionen

Klicka här för att påbörja nyfikenhetsupptäcktsvandringen...


[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]