[an error occurred while processing this directive]
   
 Oaser i öknen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Den andra oasen 1 Petrus 1:2

Där får vi en dophälsning från Fadern, Anden och Sonen..

... utvalda enligt Guds vår Faders plan, helgade av Anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått.

Utvalda
  utvalda enligt Guds vår Faders plan.
  Någon ville mig. Fadern tog initiativet. Han tänkte på mig långt innan Jerusalem fanns och Göteborg fanns och Åh Stiftsgård fanns. Före världens skapelse har han utvalt oss i Kristus, skriver Paulus i Ef 1:4.
  När vi hittar vår plats i Jesus, kan det som sägs om Jesus vid hans dop också sägas om oss i vårt dop: Du är min älskade son, du är min utvalde (Luk 3:22). Folkbibeln översätter: Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.
  Kan du höra hur han säger till dig: Du är mitt älskade barn. Jag har en plan med dig. DU ÄR... Vi som har svårt att begripa oss på själva och gärna spelar våra roller och är så osäkra på vad vi är, vi får i dopet veta vad vi är: DU ÄR MITT BARN, min utvalde, min glädje. Du hör ihop med mig, säger Fadern. Jag har en plan med ditt liv. Jag har valt dig!

helgade av Anden.
  Lägg märke till ordningen mellan dessa tre: Fadern, Anden, Sonen. När du blir kristen tänker du dig att det är Jesus som kommer först. Men i verkligheten kommer Fadern först. Sedan Anden, sedan Jesus. Fadern utvalde dig, han ville dig. Och det han ville med dig ville han med alla människor. Han vill att alla människor skall räddas (1 Tim 2:4). Anden avskilde dig. Han helgade dig. Anden drar dig in i kraftfältet, där du lär känna Jesus, där du renas, slipas, omformas för att bli lik Jesus. Paulus uttrycker detta så här: Dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild (Rom 8:29).

bestämda till lydnad,
  Anden är din hjälpare som hjälper dig att leva detta nya liv i lydnad, säger Petrus. Vi skall lära oss att hålla alla de bud, som Jesus har lärt oss, (Matt 28:20). Lydnaden är viktig. Vi är lydnadens barn, säger Petrus längre fram i detta kapitel. Paulus säger att hans uppdrag som apostel är att föra alla hedningar till lydnad i tro (Rom 1:5).
  Men den helige Ande är en gentleman. Han tvingar oss inte till lydnad. Han vill ha vårt ja. Låt er förvandlas (Rom 12:2). Låt er fyllas av ande (Ef 5:18). När vi säger vårt ja kommer Anden med hela sin hjälp till oss, ty Gud ger den helige Ande åt dem som lyder honom (Apg 5:32).

Reningen.

… reningen med Kristi blod

Det är den helige Ande som hjälper oss att se och förstå vad Jesus har gjort för oss. När vi inte klarar lydnaden, när vi känner oss smutsiga och misslyckade pekar den helige Ande på korset och på reningen med Jesu blod. Vi är döpta att höra ihop med Jesus, som segrat över allt djävulskap och över alla makter och krafter som vill styra och förstöra oss. Paulus uttrycker det två gånger att vi är döpta in i Kristus (Gal 3:27, Rom 6:3).

Nåd och frid i rikaste mått.
  Det är i detta kraftfält som vi hittar nåd och frid åt er i rikaste mått. NT 17 säger att nåd och frid föröke sig hos er. Och det påminner oss om att det finns mer och mer att få. Mer nåd och mer frid. Först nåd, Guds godhet mot dem som inte förtjänat det. Sedan frid, där det rätta förhållandet till Fadern upprättas. Giertz talar om nåd och frid i överflödande mått. Dopets mening är att vi ska få leva ett rikt liv tillsammans med Fadern och Sonen och den helige Ande.
  När Petrus skall tala om detta rika liv börjar han sjunga. Han drar oss in i lovsången till Fadern, som ger oss ett levande hopp, och till Anden, som hjälper oss att mogna i tron och till Jesus som låter oss leva i en kärlek som bara bubblar över av glädje. Om det handlar vers 3 och 4. Men du får vänta tills vi kommer till nästa oas.

Grubbelfrågor:

    1. Smaka på orden helgade, lydnad, rening, nåd, frid …
    2. Se hur Fadern sträcker ned sina två händer – Sonen och den helige Ande mot dig.
    3. Det han gjorde i dopet, gör han nu – lyfter upp dig i sin kärlek.
    4. Stanna till vid oasen, drick, vila …
Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.
 Oaser i öknen: Oas arkiv | Utskriftsvänligt | Övrigt Bengt Pleijel Illustratör: Jemima Hammarlund

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.