[an error occurred while processing this directive]
   
 Oaser i öknen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Den femte oasen 1 Petrus 1:8-9

Där hittar vi lovsången till Jesus,
som låter oss leva i en kärlek som bara bubblar över av glädje.

Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro: era själars räddning. jubla i en outsäglig, himmelsk glädje.

Inte sett honom
  Det är märkligt med Petrus. Han som förnekat Jesus, fallit, deppat, klappat ihop, han blev upprättad. Herren drog honom upp ur den djupa dyn och ställde klippan på KLIPPAN (Jfr Psalt 40). Hela hans inre bubblar över av glädje över Jesus. Och han lyckas dra in dem han skriver till i denna glädje. De har inte sett honom. Men de har mött honom och fått ett personligt förhållande till honom. Den uppståndne och förhärligade Herren har gått igenom också deras stängda dörrar och sagt sitt Frid åt er alla till dem. Och de ord som han sa till Tomas går nu i uppfyllelse: Saliga de som inte har sett men ändå tror (Joh 20:29).

Ännu inte
  Ni ser honom ännu icke, skriver Petrus. Det finns ett ännu icke och det pekar fram mot den dag de skall se honom ansikte mot ansikte. Men just därför att han kommit in i deras liv kan de jubla i outsäglig, himmelsk glädje. Där Jesus är, där är himmelen redan nu. Allra tydligast blir hans närvaro för oss i den heliga Nattvarden. Det som skiljer vår värld från Guds värld blir där tunt och genomskinligt. Vi ställs på tröskeln till himlen. Vi dras in i en outsäglig, himmelsk glädje tillsammans med alla änglar och helgon. Och där ser vi vad som är målet och meningen med vårt dopliv. Då ni nu står nära målet för er tro: era själars frälsning. Ordet själ står här för hela människan. Lägg märke till ordet nu. När vi lever i nattvardens nu hittar vi denna glädje som bara vill bubblar över.

Grubbelfrågor:

  1. Lägg märke till hur kärleken till Jesus och glädjen hör ihop.
   Men hur hittar vi in i denna Jesus kärlek och in i denna out-
   sägliga, himmelska glädje?
  2. Era själars frälsning. Det finns tre tidsepoker i frälsningen:
   a) Jag är frälst. Det skedde på Golgota och Golgotas frälsning
   nådde mig i mitt dop. När jag i tro tar emot mitt dop kan jag säga:
   Jag är frälst.
   b) Frälsning pågår. Jag arbetar på min frälsning. Fil 2:12 .
   Någon uttryckte det så: ”Iam a christian, But be patient. I am
   under construction” (Se även nyfikenhetsvandring x )
   c) Jag ser fram mot målet ”för er tro: era själars frälsning”..
   Det kristna livet levs i denna spänning: Redan
  3. Utnämn ett ord i 1 Petrus 1:1-9 som ditt trosord, ett ord
   som du bär inom dig, by heart, och som sedan får bära dig.
  4. Stanna till vid oasen, drick, vila …
Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.
 Oaser i öknen: Oas arkiv | Utskriftsvänligt | Övrigt Bengt Pleijel Illustratör: Jemima Hammarlund

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.