[an error occurred while processing this directive]
   
 Oaser i öknen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Den åttonde oasen 1 Petrus 1:18-21

Där hittar vi de döptas tredje privilegium:
BORDET

Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod. Han var utsedd redan före världens skapelse men trädde fram först nu, vid tidens slut, för er skull som tror. Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom, så att ni i er tro också kan hoppas på Gud.

Nattvarden
Det sägs ingenting om nattvarden i detta avsnitt. Men det är ju just i den heliga nattvarden som allt det här blir närvarande hos oss nu. Det är det ständiga återvändandet till nattvarden som hindrar oss från att se försoningsläran som något som lagrar sig i våra hjärnvindlingar. I nattvarden flyttar försoningens mysterium in i våra hjärtan och går in som eld i vårt blod och genom blodomloppet påverkar det hela vår varelse, hela vårt sätt att leva och verka som kristna. Det som hände på korset, skriver Petrus här, det skedde för er skull som tror.

För dig! För dig!

Befrielseverket
Ni vet,
skriver Petrus. Det är viktigt att veta. 147 ggr i de nytestamentliga breven finns det uttrycket "ni vet, vi vet, vet ni inte..." Man kommer snett i sin tro om man inte vet. Då vi är okunniga, se vers 14, kommer snart andra makter och krafter in i oss och styr oss.

Ni vet vad Gud har gjort för er i Jesus. Ni var förut slavar. Ni levde under en fruktansvärd tyrann. Ert liv var tidigare fullständigt meningslöst. Ni drevs hit och dit. Ni rullade på i de gamla hjulspår som ni övertagit från era fäder.

Det enda sätt på vilken en slav kunde blir fri var att någon utifrån kom och köpte honom fri. Slaven själv fick ju aldrig något betalt. Han själv kunde inte köpa sig fri. Men någon kunde komma utifrån och köpa honom fri.

Betalningsmedlet
Gud har betalat.. Betalningsmedlet är inte silver eller guld, inte kronor eller dollar, inte rubel eller euron. Sådana betalningsmedel är förgängliga ting. De har inget värde-beständigt i sig. De utsätts för aktieras och devalvering och börskrascher. Lösepenningen kan inte värderas i pengar. Kristi försoningsverk var med blodet från ett lamm, utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod.

Detta som Jesus gjort för oss är ju förebildat i Påsknattens offerlamm. Detta blod är något mycket dyrbart. Det är det som gör att vi får komma ut ur vårt andliga Egypten. Det är det som gör att vi oheliga kan få vara Guds barn och kallas Guds heliga igen.

har långtidsplanerats
Detta offer har långtidsplanerats, säger Petrus. Han var utsedd redan före världens skapelse men trädde fram först nu vid tidens slut, för er skull som tror. Gud vågar sig på att skapa världen därför att Sonen sagt sitt ja till att bli frälsaren. Gud skapar världen med Jesu möjligheter för ögonen. Korset är med från början. Hedegård översätter Joh Upp 13:8, Alla på jorden skall tillbe det (vilddjuret) med undantag av dem vilkas namn Lammet har skrivit i livets bok - Lammet som är slaktat från världens begynnelse.

och uppenbarats
Detta som planerats har också uppenbarats för er skull som tror. Genom Jesus har de och vi kommit till tro. Jesus är garanten för vår tro och vårt hopp.

Han som har uppstått och nu lever i härligheten, hjälper oss att ha ett levande hopp, en fast förvissning, en trygg förankring. Genom honom, skriver Petrus, tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom, så att ni i er tro också kan hoppas på Gud. Vi har vårt hopp till Gud. Vi har vår förankring i honom. Inte i oss själva och det vi har gjort. Utan i Gud som uppväckt Jesus och förhärligat honom.

Han som gjorde detta med Jesus skall bevara oss genom livet och leda oss till sin himmelska härlighet. Och försmaken av denna himmelska härlighet får vi i nattvarden. Där öppnas himlen över oss och den himmelska saligheten landar i vår värld. Gud ger oss nattvarden för att vår kärlek inte skall slockna. Han gläder sig över att vi kommer till honom och på nytt och på nytt lyssnar in de orden om vad han har gjort för oss genom sin älskade Son:

Kristi kropp för dig utgiven! Kristi blod för dig utgiven!

Grubbelfrågor:

    1. Känner du till hjulspåren i ditt liv? Ett negativt mönster som du fått från mamma eller pappa? Har du blivit bunden av vad de sagt eller gjort? Har du erfarenhet av befrielse från "fädernas missgärningar"?

    2. Ni vet. Vet du vad Gud gjort för dig i Jesus?

    3. Tänk igenom hur Guds befrielseverk i Jesus har långtidsplanerats.

    4. Vad betyder nattvarden för dig?
    5. Stanna till vid oasen, drick, vila …
Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.
 Oaser i öknen: Oas arkiv | Utskriftsvänligt | Övrigt Bengt Pleijel Illustratör: Jemima Hammarlund

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.