[an error occurred while processing this directive]
   
 Oaser i öknen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Den tionde oasen 1 Petrus 2:4-5a

Hur kristna lever i kyrkan:
1. Där fogas vi samman till Kyrkans folk.

När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge.

När ni kommer ...
Petrus skriver här till dem som genom dopet och tron fått det nya livet. Han berättar för dem hur de skall leva ut sitt dop. Lägg märke till rörelsen här: När ni kommer...
 
Det finns bibelforskare som menar att Petrus här beskriver de döptas vandring mot nattvardsbordet. Det grekiska tempus (presens particip) som här används anger att det är något som vi håller på med. Döpt blir man en gång. Men detta "dopliv" får sin näring av Livets ord i Bibeln och av Livets bröd vid nattvardsbordet. Hemligheten med att växa i sitt kristna liv är att komma till Jesus. Hans kärlek behöver ständigt på nytt komma in i oss som "eld i vårt blod" och "smälta om våra hjärtan i altarets glöd". (Sv Ps 258:7).

. till den levande stenen.
Lägg märke till att Petrus skriver: När ni kommer till honom (Jesus), den levande stenen. Han kunde ha sagt: "Kom till mig. Jag är klippan". Ty den första gången Jesus träffade Simon hade Jesus sett på honom och sagt: "Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas" (det betyder Petrus, som betyder Klippan, Joh 1:41-42 ). Tre år senare hade Jesus sagt till honom: Du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka (Matt 16:18).
  Något mer än trettio år efter detta skriver Petrus sitt brev. Han är nu fortfarande fylld av kärleken till Jesus. Hans stora duktiga JAG har fått dö vid korset. Han glömmer bort sig själv. Han bara talar om Jesus och pekar på Jesus: när ni kommer till honom, den levande stenen... Petrus är klippan som bygger sitt liv på Klippan, Jesus.

Tillsammansmelodin
  Och när vi tillsammans börjar röra oss mot den levande stenen börjar det hända något med oss tillsammans. Melodin som spelar genom hela Nya Testamentet är ju denna att det vi är som kristna, det är vi tillsammans.

Vi är levande lemmar i Kristi kropp.
(Rom 12:4-8, 1 Kor 12:12-31, Ef 4:7-16)
Vi är levande grenar i Kristi vinstock
(Joh 15:1-17)
Vi är levande får under den gode Herdens ledning.
(Joh 10:1-21)
Och här: Vi är levande stenar i ett andligt husbygge.

Levande stenar
  När ni kommer till honom, den levande stenen . blir också ni levande stenar i ett andligt husbygge. Det här är kanske den djärvaste bilden: Levande stenar! Vi tänker oss en sten som något dött, kallt, livlöst. Vi behöver kanske en atomfysiker ibland oss. Han kan tala om för oss att en sten är fylld av liv, rörelse, kraft. Kanske vi behöver en sådan trosblick på varandra. Att förstå att det hos människor omkring oss finns så mycket mer än det vi ser med våra ögon, så mycket mer att upptäcka och locka fram.

Ratad eller ärad?
  .ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, Du behöver kanske också en ny trosblick på dig själv. Ibland - i trötta och misslyckade stunder - ser du på dig själv som en gammal stenbumling, hopplös och kall och ful och grå och tråkig. Kanske du använder om dig själv de ord som Petrus säger att människor anser om Jesus: ratad av människor. Jag duger inte, passar inte.
  Men Gud säger om dig, det han säger om Jesus: utvald av Gud och ärad av honom (jfr Psalt 118:22-23). Gud vet vad han gjort med dig i dopet. Du är döpt in i Kristus (Rom 6:3). Och därinne i det kraftfältet hör du så nära samman med Jesus att det som sägs om honom sägs också till dig, som är i honom.

När du hittar den plats till vilken du är döpt kan du börja höra vad Gud säger till dig genom Lukas 3: 22,

Folkbibeln:
Du är min Son, mitt barn , den Älskade.
I dig har jag min glädje.

Gud säger till dig :
Du är så dyrbar i mina ögon,
så högt aktad och så älskad av mig.

(Jes 43:4)

Gud säger också till dig genom Petrus:
Ratad av människor men utvald av Gud
och ärad av honom.

Vi fogas samman till Kyrkans folk.
  Det som händer med de levande stenarna när de kommer till Jesus är att då blir också ni levande stenar i ett andligt husbygge (v 5). Gud gör något med oss, när vi kommer till Jesus. Men det som händer med oss, det sker inte mot vår vilja. NT17 och Giertz och Folkbibeln översätter: Låt er.... Säg ja till vad Herren vill göra med dig i förhållande till andra människor i kyrkan.

NT 17:
"Låten eder själva som levande stenar
uppbyggas till ett andligt hus".

Giertz:
"Låt er själva fogas in som levande stenar
i ett andligt tempel".

Folkbibeln:
Låt er själva som levande stenar byggas upp
till ett andligt hus.

  Vi fogas samman till Kyrkans folk. Ordet kyrka (på grekiska kyriakä) betyder: Det som hör Herren till. Vi är folket som följer och hör ihop med Herren Jesus.

Kristen på egen hand eller tillsammans.
  Det går inte att vara kristen på egen hand. Det vi är som kristna det är vi tillsammans. Det räcker inte med att bara komma till Jesus. Det vore som att hopa en massa stenbumlingar på varandra. Människor som kommer in i kyrkan första gången tycker det ser livsfarligt ut.
  Vi ska tillsammans byggas upp till ett andligt hus. Vi ska fogas samman. Cementas ihop av kärlek och förtroende. Den enskilda stenen behöver kanske huggas till, vassa kanter tas bort, skrovligheter slipas. Vi behöver låta oss utsättas för Herrens varsamma men bestämda tuktan och fostran, så att vi kan passa ihop med andra stenar. Varje sten måste också hitta sin rätta plats.
  Om någon vill vara kristen på egen hand, då är det som en sten som bara ligger där för sig själv. Den har kommit på fel plats. Den har tappat meningen med livet. Och om en sten inte vill vara med de andra stenarna så försvagas ju hela byggnaden. Ibland kan vi vara med om att det känns lite stelt i kyrkan. Varför? Jo en sten saknas i muren. Och då blir det ett hål i muren. Och genom hålet drar det kallt. Människor får drag i nacken och stelnar till. Därför uppmanas vi : Låt er uppbyggas...
Du behövs!

Grubbelfrågor:

  1. Vad är hemligheten med att växa i sin tro.
  2. Ser du bara stenbumlingar omkring dig? Eller ser du något mer?
  3. Hur ser du på dig själv?
  4. Vad menas med ordet kyrka?
  5. Hur kan det bli liv i din gamla församling?
  6. Stanna till vid oasen, drick, vila …
Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.
 Oaser i öknen: Oas arkiv | Utskriftsvänligt | Övrigt Bengt Pleijel Illustratör: Jemima Hammarlund

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.