[an error occurred while processing this directive]
   
 Oaser i öknen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Den elfte oasen 1 Petrus 2:5:b

Hur kristna lever i kyrkan:
2. Där får Kyrkans folk en "tillsammans-uppgift".

Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.

Stenarna blir präster.
  När Petrus talat om levande stenar och ett andligt husbygge går han snabbt över till att låta stenarna bli präster. Ni blir ett heligt prästerskap.
 
Många ser prästerna som stenar. Petrus ser stenarna som präster. Det Petrus säger är att vi tillsammans är ett heligt prästerskap.

Präst på GT:s tid
  På Gamla Testamentets tid fanns det offerpräster. På grekiska används ordet hiereus om dem. Prästen bar fram försoningsoffren för folkets synder. När Jesus dog på korset försvann alla sådana offer. "Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet." Jesus är Guds lamm som ersätter alla våra offer, alla våra prestationer och alla våra försök att få det rätt med Gud i egen kraft. Vi har en stor överstepräst . (Läs Hebr 10:21-24 ).
  Detta ord hiereus används i Nya Testamentet bara om en person, Jesus. Han är hiereus , offerprästen. Men det används också om alla dem som sagt sitt ja till sitt dop och låter sig uppbyggas till ett andligt hus. De blir tillsammans hierateuma - ett heligt prästerskap. Vi döps in i Kristus och vi blir i honom tillsammans ett prästerskap. Genom dopet blir vi ett heligt prästerskap.

Det allmänna prästadömet
 
Vi brukar tala om det allmänna prästadömet. Vad innebär det? Det är en "tillsammansuppgift" som vi som döpta har fått. Tillsammans är vi ett heligt prästerskap. Det skall inte blandas ihop med prästämbetet, det uppdrag som somliga får att vara herdar och lärare i församlingen.
  Det svenska ordet för präst kommer av ett helt annat ord på grekiska - presbyteros - äldste. (präs (by)t(eros) De var församlingens herdar och lärare.
  Om en hiereus bär fram försoningsoffret inför Gud så hade en presbyteros i Nya Testamentet att å Guds vägnar träda fram inför folket och bära fram Kristi försoningsoffer inför människorna.
  Jag som skriver detta, är präst och som präst har jag uppdraget att tala om vad Jesus gjort, han som offrat sig själv för oss.
  Den "tillsammansuppgift" som vi har är att frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Jesus har på korset framburit försoningsoffret. Det är giltigt för alla tider. Men det finns andliga offer, som vi kan bära fram. I Rom 12:1 får vi uppmaningen att frambära oss själva (NT17: våra kroppar) som ett levande och heligt offer, som behagar Gud.
 
Vi frambär inte som på templets tid döda djurkroppar som offer. Vi frambär levande människokroppar som offer. Det är offret av våra liv och våra gärningar som vi ställer i Guds tjänst. Vi överlåter våra ögon och öron och mun och händer till Gud, så att han får använda dem (Rom 12:1-2).
  Vi får också gå fram inför Gud precis som översteprästen på gamla Testamentets tid in i det allraheligaste, in i Guds närvaro, och offra våra böner, vår tacksägelse och vår lovsång till Gud. Det är vår "tillsammansuppgift". Gud tar emot våra kroppar, våra böner, vår tacksägelse, vår lovsång tack vare Jesus Kristus. Jesus har banat vägen till Gud. Genom Jesus når våra böner fram till Gud. Genom Jesus når svaren och gåvorna från Gud fram till oss. Det är mycket som händer genom Jesus. Läs 1 Petrus 1:3, 3:21, 1:5, 1:21, 2:24, 5:10, 3:18

Grubbelfrågor:

  1. Vad menas med att vi tillsammans blir ett "heligt prästerskap"?
  2. Vad gjorde prästen i GT och vad gör prästen (presbyteros) i NT?
  3. Vad är "det heliga prästerskapets" tillsammansuppgift?
  4. Berätta om "andliga offer"?
  5. Tänk igenom hur Gud kan använda våra ögon, öron, mun, händer, fötter...
  6. Stanna till i en eftertänksamhetens paus vid oasen, vila, drick .
Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.
 Oaser i öknen: Oas arkiv | Utskriftsvänligt | Övrigt Bengt Pleijel Illustratör: Jemima Hammarlund

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.