[an error occurred while processing this directive]
   
 Oaser i öknen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Den trettonde oasen 1 Petrus 2:9-10

Hur kristna lever i kyrkan:
4. Där får kyrkans folk veta vad de är

Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet

Denna beskrivning gavs en gång om dem som samlats omkring Mose på Sinai berg, (2 Mos 19:6). Nu är det en beskrivning av dem som samlas omkring Jesus. När de är där inför honom får de veta dem de är. De (=vi) får sex fantastiska utnämningar. Ni är .

1. Ett utvalt släkte.
 
Det händer något spännande när vi i tro tar emot vad Gud har gjort för oss och med oss i dopet. Vi upptäcker att vi kommit in i en ny familj. Vi har fått helt nya släktingar. Vi får kanske fäder och mödrar i Kristus. Vi får bröder och systrar i tron. Vi får kanske vara med om att se andliga barn som föds fram.
  Genom dopet har Gud utvalt oss. Han tar oss ut ur världen. Han drar oss in i sin kärlek och fostrar oss för en uppgift gentemot världen.
  Han kallar oss att mitt ibland människor lida fram Guds kärlek. Allt liv lides fram. Den himmelska födelsen lides också fram. Precis som Israel var Guds speciella egendom bland de andra folken (inte framför de andra, som Bibel 2000 säger, 2 Mos 19:5) så är vår uppgift, vi som är inympade i Guds folkets olivträd (Se Rom 11:24 ), att vara mitt i världen, bland de andra folken, ty hela jorden är min, säger Herren. (Se Göran Larsson Uppbrottet, sid 161).
  Vi är ett släkte utvalt för att lida fram Guds kärlek till hela Guds mänsklighet.

2. Kungar.
  Ett konungsligt prästerskap, stod det i NT 17. Vi är kungar , vi är kungabarn. Det är den himmelske konungen som lyfter oss upp i sin kärlek. Lägg märke till hur Herren här talar till alla modfällda, jagsvaga, "duger-inte-människor", alla dem som tycker att de inte är något. Han ger dem en ny identitet. Han kröner oss med nåd och barmhärtighet,säger Psalt 103:4. Han sätter kungabarnens krona på våra huvuden. Sträck på dig kungabarn! Du är prins/prinsessa av himmelriket.
  Men se upp! Börjar du att bli högfärdig och vill märkla dig och se ned på andra och förakta dem och låter dem känna din makt, då händer det något hemskt med dig: Du tappar kronan. Dina kejserliga kläder ramlar av . Du står där avslöjad av ett litet barn: "Men han har ju inga kläder!"

3. Präster.
  Vi bär inte fram offer för våra synder. Det har Jesus gjort och hans offer är tillräckligt för alla tider. Vi bär fram andliga offer. Vi står tillsammans i ett heligt prästerskap inför tronen i tillbedjan och kärlek. Vår uppgift tillsammans är att sprida himmelens väldoft över jorden.

4. Lekmän
  Ordet lekmän finns inte i Bibeln. Vi använder ordet lekman i motsats till fackman. Men lek i lekman betyder inte barnslig eller okunnig. Det kommer av det grekiska ordet laikos , som i sin tur kommer av laos , som betyder folk. Laikos betyder "den som tillhör folket". Det är detta Petrus säger här: Ni är . ett heligt folk, Guds eget folk.
  I kyrkan är vi alltså alla lekmän. Vi tillhör Guds folk. Vi alla, påvar och prostar och män och kvinnor och töser och gossar, är tillsammans Guds folks lekmän.
  Vi är ett heligt folk. Vi tillhör den Helige. NT 17 använder uttrycket egendomsfolk. Egendomsfolket är ett egendomligt folk. Det heliga folket är inte det perfekta folket. Jesus har alltid lyckats att samla skräpigt folk omkring sig. Till honom får man komma som man är. Men man behöver inte förbli sådan man är. Den förlorade sonen fick på sig den finaste klädnaden när han kom hem. Han behövde inte gå trasig och smutsig och fattig, när han var hemma. Det heliga folket är trasfolket, som tar emot helande krafter från den Helige.
  Det heliga folket är dem som vet att de är syndare som behöver ta emot förlåtelse och rening och läkedom från Jesus. Det heliga folket är dem som låter Jesus göra något med dem. Han gör dem fria. Han renar dem. Han fyller dem med sitt liv. Han iklär dem sin rättfärdighet.

  Vad skall Gud med ett folk till? Deras uppgift anges här. De är

5. Förkunnare
  De skall förkunna hans storverk.
  Vi får förkunna hans härliga gärningar , stod det i NT 17. Det folk som jag har danat åt mig skall förkunna mitt lov, skriver Jesaja (43:21).
  Vi kommer ihåg vad som hände på Pingstdagen. När den helige Ande utgöts över apostlarna började de prisa Gud och tala om Guds stora gärningar (Apg 2:11). De pekade på honom. De sjöng om honom. Ja, där blev ett brus av lovsång om Guds stora gärningar så att vanliga ord inte räckte till.
  När apostlarna hittade denna förankring i Guds storverk hittade 3.000 människor in i församlingen. Ingen av dem sa om sig själv när han blivit kristen: Jag är kristen därför att jag gjort så gott jag kunnat. Nej, jag är kristen därför att han har kallat mig från mörkret till sitt underbara ljus.
  Och där i ljuset hittar vi varandra. Var och en av oss kan känna sig svag, misslyckad, oduglig och säga: Jag är ingenting. Men när Herren får göra något med dig så händer det att du, som ingenting är, blir något. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. (se Hosea 1:9 f 2:23 Rom 9:23, Hosea 1:6). Tillsammans med andra blir du ett Guds folk. Du blir en lem i Kristi kropp. Du blir en gren i hans vinstock. Du blir en levande sten i hans andliga husbygge. Det vi är som kristna det är vi tillsammans. Herren vill att vi ska komma tillsammans med varandra och tala om hans storverk, vad han har gjort i våra liv.

6. Guds kärleksbarn.
  Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.
  Jag har hittat en som har ett "hjärta för de arma". Jag har lärt känna en som dött och uppstått för mig för att jag skall slippa leva instängd i mig själv och i mina problem. Jag utnämns till Guds kärleksbarn.

Grubbelfrågor:

    1. Vilka är de sex utnämningarna som vi får.
    2. Berätta om dem
    3. Hur hittar vi grundtryggheten?
    4. Stanna till vid oasen, gläd dig över vem du är, Drick in denna glädje.
Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.
 Oaser i öknen: Oas arkiv | Utskriftsvänligt | Övrigt Bengt Pleijel Illustratör: Jemima Hammarlund

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.