[an error occurred while processing this directive]
   
 Oaser i öknen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Den femtonde oasen 1 Petrus 2:13- 15

Hur kristna lever i världen:
2. Där övar vi oss att arbeta nedifrån

Underordna er för Herrens skull all samhällsordning, det må vara kejsaren, som har den högsta makten, eller ståthållarna, som är sända av honom för att straffa dem som gör det onda. Ty sådan är Guds vilja: genom att göra det goda skall ni tysta munnen på de okunniga och tanklösa.

Underordning!
 
Underordna er ... Det är melodin som spelar och sjunger på flera ställen i Nya Testamentet.
(Se "sången om underordningen" i Nyfikenhetsskolans skafferi ).
  Det står inte: Underkasta er. Det är inte fråga om ett underdånigt kryperi för de mäktiga. Underordning är något man själv väljer. Underkastelse kommer från någon annan.

Hur Jesus kan lära oss att arbeta nedifrån
 
Kanske Petrus tänker på Jesus. Han som var deras herre och mästare kom till dem nedifrån. Han tvättar deras fötter (Joh 13:4ff, 13:14 ff) Han avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss (Fil 2:7).
  När Jesu kom nedifrån hade han blicken riktad uppåt, ty Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra (Joh 5:19).
  Det händer därför mycket omkring Jesus. Han levde ett rikt liv. Han hade ständiga kontakter uppåt. Himmelska krafter var i rörelse.
  Petrus vill nu peka på hemligheten med detta rika liv genom att sjunga melodin om underordning för oss. Lägg nu märke till att det bibelavsnitt som vi nu läste började med orden underordna er. Vid den sjuttonde oasen får vi lära oss att hemligheten med den som underordnar sig är att han har Gud för ögonen (vers 19).
  Om jag stiger ned så långt att det inte finns någon människa nedanför som jag kan se ned på och förakta, börjar jag se uppåt. När jag underordnar mig någon sitter Gud däruppe, ovanför den jag underordnar mig. Han sitter på den himmelska tronen. Jag får ögonkontakt med Honom.
  Att underordna sig betyder att gå in under en ordning, som Gud bestämt. Gud vill ge oss ett rikt liv. Vi får se på människor som står över oss med hans möjligheter. Ty ovanför dem finns Gud själv.

Hur behandla påvar och pampar?
  Underordna er för Herrens skull all samhällsordning, det må vara kejsare, som har den högsta makten, eller ståthållarna, som är sända av honom...
 
Gud vill att det skall vara ordning i samhället. Vi behöver lagar och förordningar som hindrar oss att leva ut vår själviskhet. Vi måste lära oss att hålla samman i samhället, annars blir det snart allas krig mot alla och de små och svaga blir trampade på och utnyttjade.
  På Petrus tid fanns det kejsare och ståthållare. Hos oss finns det kung och regering. Vi har riksdagsgubbar och kommunalgummor och små och stora politiker, påvar och pampar. Dem ska vi underordna oss. Det betyder att vi kommer nerifrån och håller upp dem i våra böner inför Gud. Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt (1 Tim 2:1-2).

Hur undvika politikerförakt?
  Hos oss finns det något som heter politikerförakt. Vi sätter oss på våra egna troner och tittar ner på hur dåliga politikerna är. Kanske vi har rätt. Men när vi stiger ner från dessa hemmagjorda troner och gör som Petrus här säger, får vi se dem med Guds möjligheter. Och då kan mycket hända. Politiker är ofta mycket duktigt folk, som måste jobba och slita hårt. Vårt land behöver dessa duktiga människor och det är viktigt för allt Guds folk be för dem mycket. De utsätts för stora frestelser och ibland frestas de att "hushålla med sanningen". De behöver mycken förbön. Gör gärna så här: Adoptera en riksdagsman och be intensivt för honom/henne. Mycket kan hända!
  Petrus säger här att dessa politiker är sända av Gud. ... de är sända av honom för att straffa dem som gör det onda och belöna dem som gör det goda. Att främja det som är gott och hindra det som är ont, det är regeringens uppgift.

För Herrens skull.
 
En kristen underordnar sig för Herrens skull, säger Petrus. Det är inte en yttre underkastelse som driver honom utan en inre lojalitet, därför att Herren vill att det skall finnas regeringar som främjar det goda och hindrar det onda. Och det är mycket spännande som händer när vi lyder Guds vilja: Ty sådan är Guds vilja: genom att göra det goda skall ni tysta munnen på de okunniga och tanklösa.
  De okunniga och tanklösa syftar på människor som inte vill ta emot kunskap. De har fått information men vill inte ta emot den. Inga argument biter på dem. Det enda sättet är kanske att låta bli att debattera med dem utan i stället vara goda samhällsmedborgare och se till att det aldrig finns några skäl till deras anklagelser.
  Man ska sköta sitt arbete och vara hederlig i sina affärer, engagera sig i det som är gott för ett samhälle. På det sättet kan man kanske tysta munnen på dem.

Alltså: Våga tro att det omöjliga skall ske!!

Grubbelfrågor:

    1. Hur kan man lära sig att arbeta nedifrån?
    2. Hur behandla de stöddiga?
    3. Hur undvika politikerförakt?
    4. Hur behandla okunniga och tanklösa?
    5. Hur kan man lära sig att koppla av vid oasen?
Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.
 Oaser i öknen: Oas arkiv | Utskriftsvänligt | Övrigt Bengt Pleijel Illustratör: Jemima Hammarlund

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.