[an error occurred while processing this directive]
   
 Oaser i öknen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Den nittonde oasen 1 Petrus 2:24–25

Hur kristna lever i världen:
6. Vi övar oss i att leva med den gode Herden

Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.

Varför behövde Jesus dö på korset?
  Om den gode Herden, Jesus, heter det att han ger sitt liv för fåren (Joh 10:11). Han satsar sitt liv för att rädda oss.

”O vilken kärlek, underbar sann!
Aldrig har någon älskat som han”

(Sv Ps 45:2)

  Jesus lyfter av vår synd, tar den in i sig, bär den upp på korset. Korset kallas här för träet, träpålen. Den lodräta bjälken fanns på avrättningsplatsen, tvärbjälken fick den dödsdömde själv bära. När Petrus här använder ordet "träpålen" menas naturligtvis korset.
  De synder jag begår skadar mig. De är som tyngder som drar mig nedåt. De skadar människor omkring sig. Mina synder får dem att tappa livsmodet och glädjen i livet. Mina synder får Guds fadershjärta att gråta: Du har vållat mig arbete genom dina synder och möda genom dina missgärningar (Jes 43:24b).
  Men Gud gör något åt det. Så älskade Gud världen, denna bråkiga och besvärliga värld, som du och jag tillhör, att enda utvägen att rädda oss var att sända Jesus till oss. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, skriver Petrus. När Jesus lyfter av våra synder, bär dem bort är det Gud som handlar genom honom.
  Jag, jag är den som utplånar dina överträdelser, för min egen skull, och dina synder kommer jag inte mer ihåg (Jes 43:24b-25).
  När du bekänt dina synder och gett dem till Jesus, bär Jesus bort dem. Gud kommer sedan inte mer ihåg dem. Du kanske gör det. Men inte Gud!

Den gode Herden hjälper oss att dö.
  Till korset får vi gå med våra synder. Synderna har dödens krafter i sig. Jesus tar på korset in all vår bitterhet och besvikelse och självupptagenhet och självömkan och all vår klagan och vår smärta.
  Det som skedde på korset skedde för att vi skulle dö bort från synden (vers 24). När jag ser på korset så ser jag hur Jesus tog min plats. Han tog in i sin kropp alla de dödens krafter som ligger i mina synder och missgärningar. Han gjorde det för att jag skulle få leva hans liv och ta emot livets krafter i min vardag. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig (Gal 2: 19b-20).

Du själv är gåvan Gud oss gav.
Den räcks åt alla utan krav,
och här ett saligt byte sker:
du tar vår skuld, din frid du ger.

(Sv Ps 73:2)

Den gode Herden hjälper oss att leva
  Det som skedde på korset skedde inte bara för att vi skulle dö bort från synden utan också för att vi skulle få leva för rättfärdigheten. Få hitta en rätt färd genom livet.
  När vi bekänt våra synder, tömt ut vår inre sophållare vid korset, är det sedan viktigt att vi fyller oss med hans ord, hans liv, hans kärlek. Jesus talar om tjuven som kommer för att stjäla livets mening för oss. Men Jesus däremot har kommit för att de skall ha liv och liv i överflöd (Joh 10:11). Den gode Herden hjälper oss att leva Livet.

Du kan säga så här till honom:

Jesus,
jag ger dig mina sår, allt det som gör ont inom mig och som gör att jag inte
begriper mig på mig själv.

Jesus,
jag håller särskilt upp dessa sår som jag vet om inför dig … .
Jag vill ta emot det ordet som säger: Genom dina sår blir vi helade.

Tack Jesus för att du som är ljuset går in i alla mörka händelser i mitt liv.
Och när du, som är den sårade Helaren, går in i mina sår, måste det mörka
i dem försvinna. Tack för att du ser vad som hänt i mitt liv, du ser och känner
med mig och när jag ser dig på korset ser jag hur du tog in min nöd och smärta
in i dig. Tack för att jag får tro att din närvaro nu är där i dessa händelser
med läkedom och tröst.

Den gode Herden blir min Herde.
  Vi hittar inte rätt i livet utan hjälp. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare, skriver Petrus
  När vi tar hand om oss själva, går vi vilse. Vi styrs av omständigheterna, vi drivs av trenderna, vi mani-puleras av makter och människor. Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men när vi gick vilse korsade Herren vår väg. Han lät allas vår missgärning drabba honom, (Jes 53:6).

Men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.
  Jesus är vårdaren. (Episkopos, står det på grekiska. Av det har vi fått vårt ord biskop). Jag får om hjälp att hålla sig nära Honom som är den gode Herden. Han ger mig den vård jag behöver.
Han hjälper mig att lyssna in Hans kärleksord i mitt liv. Jag hör vad han säger just nu till mig:.

Jag är den gode herden,
och jag känner mina får,
och de känner mig.

(Joh 10:14)

Och han låter den 23 Psalmen tala till mig mycket personligt:

När jag får vara din Herde kommer
ingenting att fattas dig. Jag låter dig
vila i min kärlek och slappna av där.
Du får andas ut din sorg och saknad
och andas in mitt liv, min hälsa, min friskhet.

Jag för dig till vatten där du finner ro. Kom
till mig och du ska finna vila. Kom till mig
och drick. Min källa har vatten så det räcker.
Jag upplivar din inre människa.

Jag ger dig ny kraft och spänst åt dina
trötta tankar. Jag leder dig på rätta vägar.
Jag leder dig inte alltid på lätta vägar. Det
vore inte bra för dig. Men jag hjälper dig
att hitta en rätt färd genom livet.

I dödsskuggans dal, i allt mörker och alla
svårigheter som kan drabba dig, där är
jag med dig. Jag ställer mig där hos dig.
Jag är där med min tröst och min kraft.
Sträck ut din hand ...
Jag bereder för dig ett bord där du tar
emot mig i den heliga nattvardens kärleks-
måltid. Där finner du vila och tröst i din sorg.

Jag smörjer ditt huvud med olja och kröner
dig till himmelrikets kungabarn. Jag låter
din inre bägare flöda över så att den fylls
med liv och liv i överflöd. Gårdagarna tar
jag hand om. När du ser dig tillbaka ser du
endast de två vännerna Godhet och Nåd,
som följer dig. Jag vill vara din Herde och
ha dig nära mig.
Evinnerligen.

Grubbelfrågor:

  1. Varför behövde Jesus dö på korset?
  2. Hur hjälper oss den gode Herden att dö redan nu?
  3. Hur hjälper oss den gode Herden att leva redan nu?
  4. Hur hittar vi rätt när det gått snett därför att vi tog det lätt med det som är rätt?
  5. Hur ger den gode Herden sårvård åt dig?
  6. Hur blir den gode Herden din Herde?
  7. Stanna till vid oasen och töm ut din inre sophållare.
Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.
 Oaser i öknen: Oas arkiv | Utskriftsvänligt | Övrigt Bengt Pleijel Illustratör: Jemima Hammarlund

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.