[an error occurred while processing this directive]
   
 Oaser i öknen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Den tjugonde oasen 1 Petrus 3:1-2

Där kvinnor lär ut en evangelisationsmetod

Och ni kvinnor, underordna er era män, så att också de som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord tack vare sina hustrur, när de ser hur ni lever i lydnad och renhet.

Våra hem
  Petrus har i kapitel två tagit upp vårt förhållande till andra kristna, vårt förhållande till dem som står över oss i samhället och vårt förhållande till arbetsgivare. Nu tar han upp vårt förhållande till dem som lever oss nära i samma familj.
  Ett lyckligt hem grundar sig inte på saker utan på människor. Inte på vad vi äger utan på personer. Det misstaget har vi ofta gjort att vi trott att ett lyckligt hem består i att ha en massa saker, möbler, TV, Video, piano, köksmaskiner. Vi trodde det tills vi såg hur barnen inte kände sig hemma, när de var hemma. Vi byggde ett hus, men inte ett hem. Och alla maskiner och apparater gjorde att vi blev mer och mer isolerade i våra hem. Att pilla på apparater var viktigare än att umgås med varandra.
  Petrus undervisar nu om äktenskapet. Petrus själv var gift. Han hade en svärmor, som var en av de första som fick del av Jesu makt. Han botade henne från en febersjukdom. (Markus 1:29-31)
  Lägg märke till att Petrus både till hustrurna och männen talar om plikter och inte om rättigheter. Ska vi komma rätt i våra äktenskap måste vi först se på vårt ansvar. Vi tänker nu först igenom vad Petrus säger till hustrurna.

Och ni kvinnor
  När Petrus talar till hustrurna, talar han först om hennes attityd till maken och sedan om hennes attityd till sig själv. Hur hon ser på mannen och hur hon ser på sig själv.
  Att Petrus nu riktar sig till hustrurna är det något unikt för den tiden. I de antika hustavlorna från denna tid riktade man sig aldrig till slaven (2:18) och aldrig till kvinnorna (3:1). Man talade inte heller om mannens förpliktelser.

Sången om underordning
  Petrus sjunger på nytt sången om underordning, den som han sjöng i ett par verser i andra kapitlet (vers 13 och 18). Petrus beskriver hustrun som en som underordnar sig sin man. Han säger inte att hustrurna ska underkasta sig. Underkastelse är något som andra gör med mig. Underordning är något som jag frivilligt går in under.
  Vi talade förut (2:13, 18) om att underordningen hjälper oss till ögonkontakt med Gud. Den som underordnar sig har Gud för ögonen. Ögonkontakten ger honom kraften från Gud. Något stort i Guds ögon kan börja ske i hans liv. Också här i avsnittet till hustrurna talas det både om underordning och något som är dyrbart i Guds ögon (jfr vers 1 och 4 b).
  När en hustru underordnar sig sin man ser hon på honom nedifrån. Ovanför mannen finns Herren. Hon har ögonkontakt med Honom. Hon får se på sin man med Herrens möjligheter. Hon kan säga: "Du Jesus och jag ska nog klara av den här karlen".

Att evangelisera utan ord.
  Det var en metod som Franciskus lärde ut. Han sände ut sina lärjungar att på allt sätt evangelisera för människorna. ”Använd även ord om det skulle vara nödvändigt”. Man bör först göra det utan ord..
  Petrus skriver nu till de kvinnor som har män som inte är kristna. Vad säger han till dessa kvinnor, vars innersta längtan är att deras män ska komma till tro och få dela hennes liv i Herren?
  Du vinner inte din man för Kristus, vill Petrus säga, genom att predika för honom. Ska de komma till tro så beror det inte på vad de får höra från sina hustrur utan på vad de ser. De kristna hustrurna evangeliserar utan ord. Och de evangeliserar nedifrån. Och ni kvinnor underordna er era män, så att också de som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord tack vare sina hustrur.
  Och vad är det de får se? Det de får se är inte en hustru som sätter sig ovanför mannen och ser ned på och honom och föraktar honom. Det de får se är hur hustrun lever i lydnad och i renhet. Ordagrant står det "er rena vandel i fruktan". Giertz översätter: "er livsföring helgas genom gudsfruktan". Det är alltså Gud hon lyder. Hans kärlek genomsyrar hela hennes liv.
  Man kan beskriva motsatsen: Hon är aggressiv och grälsjuk, hon föraktar och ser ned på sin man, hon flirtar och är utmanande mot andra män. Sådant sätt vinner aldrig någon för evangeliet. Det har motsatt effekt. Han blir bara ännu mer tillknäppt och otillgänglig.

Grubbelfrågor:

    1. Vad är ett lyckligt hem?
    2. Hemligheten med underordning? (Se Nyfikenhetsskolans skafferi ”sången om underordning”).
    3. Vad svarar du den som sätter ut taggarna inför talet om underordning, lydnad och renhet?
    4. Stanna till vid oasen. Nu behöver du kanske ta ett bad. (I nästa oas ska du få sätta på dig vackra kläder).

Extraläsning, Nyfikehetsskolans skafferi: Sången om underordningen

Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.
 Oaser i öknen: Oas arkiv | Utskriftsvänligt | Övrigt Bengt Pleijel Illustratör: Jemima Hammarlund

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.