[an error occurred while processing this directive]
   
 Oaser i öknen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Den tjugoåttonde oasen 1 Petrus 3:21-22

Där lär vi oss att leva i vårt dop.

  ....medan arken byggdes i vilken några få, bara åtta människor, räddades genom vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått.
  På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, medan änglar, makter och krafter har lagts under honom.

  Här fortsätter nu trosbekännelsen att sjunga för oss:
... på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda

Noas ark
  Noa fick bygga en ark. Noa och hans familj blev räddade. Det vatten, som dränkte många, lyfte Noa. Sedan får Noa gå ut ur arken. Han får stig ut på en rentvättad jord tillsammans med de åtta människor, som blev räddade. Det är den lilla hjorden som räddas.
  Talet åtta representerar här fullkomligheten. Mestadels är sjutalet fullkomlighetens tal. Men åtta är sju med råge.
  Talet åtta pekar inte bara på den lilla hjorden. Det pekar fram mot fullkomningen, då en stor skara skall stå inför tronen, en skara som ingen kan räkna.

Noas ark och vårt dop
  Det som hände med Noa är en förebild för oss. Ty på motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet.
  Dopet frälser, säger Petrus här. Och Paulus har samma uppfattning: När Guds, vår Frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss – inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig – och han gjorde det med ett bad som återföder och förnyar genom den helige Ande (Titus 3:4-5).
  Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in sin älskade Sons rike (Kol 1:13).
  Vi blir räddade att höra ihop med Jesus och leva i hans rike och i hans seger. Dopets vatten har inte något med yttre smuts att göra. Det är fråga om en rening i vår inre värld.
  Petrus uttrycker det så att vattnet i dopet ... inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud.
  Hur kan vattnet ha en sådan kraftig verkan? Ligger det inte någon slags magi i vattnet? Hur kan vatten åstadkomma en så kraftig verkan, frågar Luther i lilla katekesen och ger sedan detta svar:

Vatten åstadkommer det förvisso inte, utan Guds ord som
är förbundet med vattnet, samt tron som förtröstar på det
med vattnet förenade ordet; ty utan Guds ord är det bara
vatten och inget dop, men med Guds ord är det ett dop.
Det betyder: Ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny
födelse i den helige Ande.

Att leva i sitt dop.
  I dopet säger Gud sitt JA till oss. Han räddar och han renar.
  I dopet säger vi vårt JA till Gud. Vi vänder oss med gott uppsåt till Gud. Giertz översätter: Dopet innebär .... att ett renat samvete bindes vid Gud. Vi vill lyda honom. Vi kommer i samklang med Gud.
  Gud gör något med mig i dopet. Han räddar. Men det blir till ingen nytta för mig om jag inte säger mitt ja till Gud och med gott uppsåt fortsätter att vända mig till Gud.
  Det ord som förkunnas genom dopet är att Jesus Kristus har uppstått.
Paulus uttrycker det så Romarbrevet 6
  Vi har döpts in i Kristus ... för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet (Rom 6:3-4).

Jesu himmelsfärd
  Sedan Petrus sjungit om vad Jesus uppståndelse betyder för oss och vårt dop, fortsätter han att sjunga om Jesus himmelsfärd.
  ... han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, medan änglar, makter och krafter har lagts under honom.
Eller med trosbekännelsens ord:
  uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida …

  Jesus sitter på Guds högra sida. Jesus är Herre. Alla makter och krafter och väldigheter står nu under hans kontroll. Allt som nu finns i andevärlden har blivit honom underlagt. Jesus är den som kan föra dig och mig genom denna världen och vardagslivets alla svårigheter till sitt himmelska rike. Jesu himmelsfärd är inte budskapet om hans frånvaro utan om hans närvaro. Han har nu del i Guds allestädesnärvaro. Han har lovat att vara med alla döpta alla dagar, när vi samlas i hans namn och vandrar i lydnad för honom. Blicken uppåt mot den himmelska tronen ger oss himmelska krafter redan nu.
  Den blicken säger oss att

Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek.
  Änglar, makter och krafter har lagts under honom, sjunger Petrus. Och Paulus sjunger om dem som är döpta in i Kristus (Se Rom 6:3 och Rom 8:38-39 ).

Jag är viss om att varken död eller liv,
varken änglar eller andemakter,
varken något som finns eller något som kommer,
varken krafter i höjden eller krafter i djupet
eller något annat i skapelsen
skall kunna skilja oss från Guds kärlek
i Kristus Jesus, vår Herre.

Grubbelfrågor:

    1. Berätta om den hedersmannen Noa (Han gömmer sig i 1 Mos kap 6-9).
    2. Hur syftar Noas ark på vårt dop?
    3. Vad hände i vårt dop?
    4. Vad är det att leva i sitt dop?
    5. Låt oasens vatten påminna dig om ditt dop.

Extraläsning: Nyfikenhetsskolan, vandring 16-38
(Handlar om hur vi fick besök från himmelen av Faderns Son,
Jesus Kristus. Vi får lära känna honom, vem han är, vad han
gjort och hur han levde och vad det betyder för oss.)

Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.
 Oaser i öknen: Oas arkiv | Utskriftsvänligt | Övrigt Bengt Pleijel Illustratör: Jemima Hammarlund

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.