[an error occurred while processing this directive]
   
 Oaser i öknen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Den trettionde oasen 1 Petrus 4:3-5

Där lär vi oss att hämta styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.

  Länge nog har ni levt som hedningarna vill, med utsvävningar, liderlighet, fylleri, fester, dryckeslag och brottslig avgudadyrkan. Men de skall få svara inför honom, som står redo att döma levande och döda.

  Motsatsen till att leva efter Guds vilja är att leva som hedningarna vill. Länge nog har ni levt så, skriver Petrus. Och det var svårt att stå emot. Det fanns en sugkraft i hedningarnas sätt att leva. Den sög in dem i utsvävningar, liderlighet, fylleri, fester, dryckeslag och brottslig avgudadyrkan.
  Allt detta är exempel på "köttets gärningar" som Paulus talar om i Gal 5:19-21.
Men de kunde stå emot eftersom de väpnade sig med Kristi sätt att tänka. De hämtade styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft (Ef 6:10). Det fanns en starkare kraft som vi kan ta emot för att kunna stå emot detta förljugna sätt att leva.

En hjälp att tänka så är att varje dag ta på sig
Sanningens bälte
  Spänn på er sanningen som bälte (Ef 6:14). Jag säger nej till lögnens alla finter, som vill lura mig att leva förljuget och falskt och självupptaget. Jag tar emot Jesus som mitt skydd. Han är Sanningen. Han hjälper mig att leva äkta och friskt.

Äkthet möts av hån.
  När de stod emot, blev dessa hedningar förvånade.. Därför blir de förvånade när ni inte längre vill följa dem i deras omåttliga lastbarhet och då hånar de er.

En hjälp att tänka så är att varje dag ta på sig
Trons sköld
  Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna (Ef 6:16).
  Man kan bli så osäker av alla otrospilar som den Onde sänder iväg också genom människor. Trons sköld är att ha Jesus framför sig och höra hur han säger: Frukta inte, jag är din sköld (1 Mos 15:1). Och vi får säga till Honom: Men du, Herre, är en sköld för mig, du är min ära och den som upplyfter mitt huvud (Psalt 3:4, GT17).

Jesu återkomst
  Men de skall få svara inför honom som står redo att döma levande och döda.
Här förs vi in i nästa lovsångsord i trosbekännelsen: Därifrån igenkommande för att döma levande och döda.
  De första kristna sjöng om Jesu återkomst. Den sången hjälpte dem i de prövningar och svårigheter, som de nu levde i. De behövde inte döma. De kunde överlåta sin sak åt honom som dömer rättvist (1 Petr 2:23).
  Men också dessa människor, som var besvärliga mot dem, har ett ansvar för sina liv. Men de skall få svara inför honom som står redo att döma levande och döda.
  Den yttersta domen slår vakt om vårt människovärde. Ett djur som bära sig illa åt blir inte dömd. Men en människa är så mycket mer. Hon har ansvar. Gud som ställer henne till räkenskap räknar med henne.

En hjälp att tänka så är att varje dag ta på sig
Andens svärd
  Grip ... Andens svärd, som är Guds ord (Ef 6:17).
Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom, allt ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom skall vi avlägga räkenskap (Hebr 4:12-13).

Grubbelfrågor:

  1. Vad är det som ofta gör oss så kraftlösa?
  2. Hur hämta styrka (se Ef 6:10 ff)
  3. Hur får hjälp i kampen av Sanningens bälte?
  4. Hur får vi hjälp i kampen av Trons sköld?
  5. Hur får vi hjälp i kampen av Andens svärd?
  6. Tänk i oasvilan på några ”by heart- ord”.

Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.
 Oaser i öknen: Oas arkiv | Utskriftsvänligt | Övrigt Bengt Pleijel Illustratör: Jemima Hammarlund

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.