[an error occurred while processing this directive]
   
 Oaser i öknen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Den trettiosjätte oasen 1 Petrus 5:1

Där möter vi Jesus, vår Herre, som hjälper oss att förstå församlingens ledare.

  Till era äldste riktar jag nu denna maning, jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden, jag som också skall få dela den härlighet som kommer att uppenbaras.

Du är ..
  Första gången Jesus träffar Simon säger Jesus: Du är Simon. Du skall heta Kefas (klippan) (Joh 1:42). Tre år senare säger han: Du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka (Matt 16:18). Petrus har av Jesus fått höra vem han är. Petrus vet vem han är. Han kallar sig i detta brev Jesu Kristi apostel (1:1).

Tankeställare:
Församlingsledare behöver få höra Jesu
”Du är”. När Jesus får tala till dem
försvinner deras osäkerhet.

Sållning
  Men det tog tid innan Simon Petrus riktigt fattade det. Det var mycket av den stora starka duktiga Simon, som först måste sållas bort (Luk 22:31). Men Jesus ber för honom och drar honom in i sin kärlek. När Petrus tre gånger fått svara på frågan från Jesus Älskar du mig? kommer uppdraget: Var en herde för mina får. (Joh 21:15-19). Det som blir drivkraften i Petrus liv och gärning är denna kärlek till Jesus. Hela hans brev andas denna Jesuskärlek.

Tankeställare:
Det är mycket som måste sållas bort ur
både våra och församlingsledares liv.
Både vi och församlingsledare behöver
drabbas av Jesu ”älskar du mig? –kärlek.

Bön för de äldste
  Vi ser denna Jesuskärlek mycket starkt här i förmaningarna till församlingens ledare. Han riktar en maning till era äldste På grekiska står det presbyteroi. Av det ordet har vi fått vårt ord präst. Församlingen behöver andliga ledare. Och den som själv inte är det, men läser vad här står, kan använda det som inspiration för sin egen förbön.

Tankeställare:
Församlingen behöver andliga ledare.
Församlingsledare behöver din förbön.

Att upphöja de nedböjda
  När Petrus riktar sig till församlingens ledare kommer han inte ovanifrån. Han möter dem som broder. Han ställer sig vid sidan av dem - jag som själv är en av de äldste. De som läste detta måste känt sig upphöjda. Han som är apostel är också en "medäldste".

Tankeställare:
Församlingsledare behöver en med-
broder / en med-syster, /en med-vandrare

Att få dela Jesu lidanden
  Petrus vet också något mer om sig själv, jag som själv ... kan vittna om Kristi lidanden. Det betyder säkerligen inte bara att han kunde berätta om Jesu lidande på korset. Petrus själv har fått dela Kristi lidanden (läs Fil 1:29-30, 3:10, Kol 1:24 ). Petrus har verkligen fått lida för sin tros skull. Han bekräftar detta inte bara med vad han säger och förkunnar utan också med sitt liv. Det han säger kommer inifrån. Petrus har djupa erfarenheter av vad han själv förkunnar.

Tankeställare:
Både församlingsledare och vi behöver få
uppmuntran av ”att tänka på Jesus som
har uthärdat sådan fiendskap från
syndare, så att vi inte tröttnar
och förlorar modet” (Hebr 12:3).

Att få dela Jesu herr-lighet
Petrus vet inte bara något om vad som sker nu.
  Han vet också mycket om framtiden. Jag som också skall få dela den härlighet som kommer att uppenbaras. Petrus har redan här fått se mycket av Jesu härlighet. Jesu härlighet är hans herr-lighet. Jesus är Herre. Det är han som sitter på tronen.
  Jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät, skriver Petrus i nästa brev (2 Petr 1:16). Petrus hade sett Jesu herr-lighet då Jesus vandrade omkring här på jorden och gjorde kraftgärningar och under och tecken (Apg 1:22, 10:38). Petrus såg inte minst Jesu herr-lighet i sitt eget liv då han, förnekaren, blev upprättad igen. Petrus talar om denna Jesu härlighet som kommer att uppenbaras.
  Att beröras av Jesu herr-lighet hjälper mig inte bara att förstå vem jag är: Jag är tjänare - Jesus är Herre.
  Jesu herr-lighet ger också en mening åt svårig-heterna som jag nu går igenom. Jesus är med i allt som sker. Han ger styrka och kraft och ljus. Jesu herr-lighet ger en målsättning för mitt liv. Jag ser fram emot att få krönas med ärekransen som aldrig vissnar (5:4).Det är detta som Petrus nu vill säga till de äldste.

Tankeställare:
Både församlingsledare och vi
behöver få veta att
framtiden har ett ansikte.

Grubbelfrågor:

Denna oas slutar inte med grubbel.
Låt det som anges som tankställare förvandlas till böneämnen.

Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.
 Oaser i öknen: Oas arkiv | Utskriftsvänligt | Övrigt Bengt Pleijel Illustratör: Jemima Hammarlund

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.